По темата как да говорим с децата за войната искам да подчертая, че е равностойно важно и как слушаме децата. Това означава да обърнем пълно внимание на детето си по време на целия разговор, да игнорираме разсейващите фактори и да насочите целия си фокус върху слушането на детските думи.