Ако избягаме от клиничната диагноза, хиперактивните деца са любопитни, креативни, енергични личности, които създават своята реалност.

Важно е да знаем, че хиперактивните деца имат нарушение на поведението, а не на интелекта или познавателната функция. Това се отразява във всички аспекти на детското функциониране – отношения с връстници, към авторитети, към училище и способността за справяне със всекидневните взаимоотношения, но това не е констант – понякога хиперактивността може и да прерастне в безпокойство.

Характеристики и симптоми:

 • невнимание
 • импулсивност
 • хиперактивност

Разликата между енергично и хиперактивно дете – активното дете е такова заради темперамента си, а другото – предпоставка за диагноза.

Диагнозата не се поставя от учители или психолози – от психиатър и невролог.   

Позитивно родителство означава всеобхватно родителство. А ефективното родителство включва това, което на нас ни върши работа и помага да сме по-добри родители и личности; това, което обслужва нашите цели и целите на детето.

Когато изградим добра връзка с детето си, не се налага да го дисциплинираме – осъзнатата комуникация означава да си даваме сметка какво говорим, и как го казваме. Означава сътрудничество и уважение, а не контрол на детето.

Когато променим езика, много често деструктивните прояви намаляват.

Съвет: Критиката срещу поощренията, трябва да са в съотношение 1:3; Повече въпроси и слушане на отговорите.

Родителски стратегии:

 • информиране за същността на проблема
 • очакванията
 • промените
 • позитиварне на убежденията
 • снемане на родителската тревожност

Стратегии за подкрепа:

 • обич и окуражаване с думи
 • прегръдки, изслушване
 • съвместна игра, четене и забавление
 • отбелязване на успехите
 • избягване на заплахи, бой, мълчание, оттегляне на любовта

Как да го направим:

> знаци на признание към детето, насочени към личността му

> избягвайте сравнения, етикети, омаловажаването и обобщенията.

> знаци на признание, насочени към действията на детето:

 • Харесва ми, когато ти….;
 • Хубаво е, когато ти…;
 • Страхотно е как…;
 • Винаги се радвам, когато ние така…;
 • Вложил си много старание, постигнал си чудесни резултати…;
 • Начинът, по който направи това, беше страхотен!;
 • Оценявам добрия избор, който направи!;
 • Гордея се с теб!;
 • …., благодаря ти…!

Регулация на поведението чрез структура:

 • помага на детето да разбере, че е важно
 • ясни, сведени до минимум правила на поведение
 • ясно описани очаквания
 • подкрепа за да успее
 • поощряване на самостоятелността и мисленето му
 • преговори, договори

Как обаче да поднасяме критика, когато тя е нужна? Можете да научите от видеото:

Милена Манова е психолог – психотерапевт, преподавател и супервизор по позитивна и детска психотерапия. Управител на Институт по Позитивна психотерапия. Председател на БАТА (Българска асоциация по транзакционен анализ). Автор на книгата „Хиперактивното дете”, съавтор на Терапевтични приказки за деца и родители – „Защо все аз?” и „Емоционални карти”.

От Академия за родители 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара