Съвременните тенденции изискват грижата за бъдещата майка и носеното от нея дете да се подели в партньорство между проследяващия акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина. Високоспециализираните ултразвукови прегледи при феталния специалист изискват сериозна подготовка и познания и се извършват на модерна ехографска апаратура със специални технически характеристики. Тези прегледи се провеждат в точно определени срокове от бременността, като дават много детайлна информация за липсата на генетични увреждания, за формирането на органите и за цялостното здраве на развиващото се бебе, която не може да бъде получена чрез рутинната ултразвукова диагностика при проследяващия АГ лекар.

„Светата троица” на феталната медицина

Препоръчително е всяка бременна жена да направи поне три ултразвукови изследвания при високоспециализиран специалист по фетална медицина през 9-те месеца. Първият преглед такъв преглед е в периода 11-13 гестационна седмица (г.с.), когато се прави първи триместър скрининг тест за хромозомни аномалии. Чрез този скрининг се получава важна информация за нормалното развитие на плода и самата бременност още в самото й начало. Това е моментът, в което се определя коя бременност е с висок риск от хромозомни аномалии у развиващото се бебе. Освен това чрез извършваната по време на този преглед високоспециализирана гинекологична и ултразвукова диагностика на маточна шийка се дава възможност за скриниране и превенция на бременността. Чрез нея се извършва ранно сигнализиране при опасност от преждевременно раждане. Прегледът в 11-13 г.с. дава възможност на специалистите по фетална медицина да предоставят на бременната и на проследяващия я лекар детайлна информация от анеуплоидния скрининг, както и данни за структурни дефекти на развиващото се бебе и цялостен риск от неблагоприятно развитие на бременността.

Следващият препоръчителен ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в периода 19-23 г.с. Това е времето, когато се преглежда подробно развитието на плода, за да се изключат всякакви структурни дефекти. Тогава специалистите и бъдещите родители се уверяват, че

сърцето, лицето, ръчичките и крачетата,

както и цялата анатомия на бебето са се развили правилно. Допълнително се проверява нормалното функциониране на плацентата и се прави прогноза за възможен риск от преекпламспия или от развитие на малък за гестационната възраст плод. В случаите, които се установи последното, специалистите по фетална медицина правят препоръка за родоразрешение и прогноза за дългосрочните шансове за  правилно неврологично развитие на бебето.

Последният ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в 30-32 г.с., когато се оценява доброто общо състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика на различните органи и системи. В този срок на бременността се извършва оценка как се чувства бебето в майчината утроба и се установява, ако има някакви усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия акушер-гинеколог или екипът, който ще води раждането.

Източник: Академия за родители

Facebook Twitter Google+

0 Коментара