Фондация „Детето и фолклора“ реализира серия от инициативи, представящи възможностите на фолклора като модел за образование и социално приобщаване на деца и младежи от малцинствени  групи и общности чрез културно наследство, както и за възпитание в дух на толерантност и приятелство.

Деца и младежи от столицата празнуваха „Мъдростта на народа ни“ като хранители на ценностите български, на практически опит и нравствен завет, съхранили народа ни в нелеки години, държали будни народностното ни чувство, идеали и сила.

В Националния музей „Земята и хората“ бе открита изложба с най-добрите творби от националния конкурс, обявен от фондацията: „Мъдростта на народа ни – илюстрации на пословици и  поговорки“.

„Поради ограниченията и невъзможността изложбата да бъде масово посетена, ще  направим нейно виртуално издание“,  обещава председателят на фондацията д-р Лилия Старева.

„Илюстрациите на децата и младежите са наистина на много добро ниво, показват талант и отношение към оставеното от предците ни. Изложбата включва илюстрации на пословици от различни етнически общности и групи – арменци, евреи, роми, турци. Културното наследство, особено в частта  пословици и поговорки, в които се съдържат важните нравствени характеристики и житейска мъдрост, е силен фактор за оценка, приемане и приобщаване на непознатите „други“. В този смисъл се надяваме да бъде и принос в търсенето на алтернативни модели за възпитание и образование в дух на толерантност и взаимно разбиране.“, добавя тя.

Инициативите се  изпълняват с подкрепата на Програма за развитие на физическото възпитание  и спорта на СО.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара