Цифровото удостоверение на ЕС за COVID трябва да бъде въведено до края на юни, съобщиха от Европейската комисия. Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение за регламента за цифрово удостоверение на ЕС за COVID.

От Европейската комисия отбелязват, че основните права на гражданите, включително защитата на личните им данни, са напълно зачетени. Всички граждани на ЕС имат основно право на свободно движение в ЕС.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен приветства бързия напредък: „Изпълняваме ангажимента си да въведем сертификат на ЕС за COVID преди лятото. Европейските граждани очакват с нетърпение да могат да пътуват отново и споразумението ще им позволи да се движат безопасно в ЕС много скоро“.

Цифровото удостоверение на ЕС за COVID  ще обхваща

ваксинацията, направените тестове и преболедуването от COVID-19;

Ще бъде на разположение в цифров формат и на хартиен носител в зависимост от избора на получателите и ще съдържа цифрово подписан QR код;

Ще бъде безплатно, ще се получава лесно и ще бъде достъпно и за лица, ваксинирани преди влизането в сила на Регламента за цифрово удостоверение на ЕС за COVID;

Може да се използва от държавите членки за национални цели, ако това е предвидено в националното законодателство;

Държавите членки се

въздържат от налагане на допълнителни ограничения за

пътуване на притежателите на цифрово удостоверение на ЕС за COVID, освен ако те са пропорционални и необходими за опазване на общественото здраве;

Комисията ще мобилизира 100 милиона евро, за да подпомогне предоставянето на тестове на достъпна цена от държавите членки.

Следващи стъпки 

Политическото споразумение сега трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. Регламентът ще влезе в сила на 1 юлис период на постепенно въвеждане от шест седмици за издаването на удостоверения за държавите, които се нуждаят от допълнително време.

Порталът на ЕС, който позволява проверяването на удостоверенията през граница, е готов и ще започне да функционира от юни.

През последните две седмици бяха проведени успешни пилотни изпитвания в 17 държави от Съюза и в Исландия, а в други пет държави членки ще се проведат изпитвания следващата седмица.

Комисията предоставя също така референтен софтуер, за да помогне на държавите да разработят свои национални решения за издаване на удостоверенията, сканиране и проверка на QR кодовете, както и референтен портфейл.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара