Учениците до 1 до 4 клас няма да носят маски по време на учебен час, а класните стаи ще трябва да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута, съобщиха от образователното министрество. Маските няма да са задължителни и за децата от предучилищните групи в училищата. За всички останали ученици маските остават задължителни през целия ден и навсякъде в сградата на училището.

Малките ученици обаче ще трябва да носят маски в междучасията и в общите пространства на училището.

Маските няма да бъдат задължителни за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците. Това правило ще важи също в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне

1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

При наличие на единични случаи на заболели или карантинирани ученици, учители или други служители директорът на училището издава заповед за преминаване към електронно обучение на отделен ученик или паралелка.

При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, който прави присъствения учебен процес невъзможен, директорът предлага на министъра на образованието и науката

преминаване към ротационно

или цялостно обучение от разстояние в електронна среда. Това става след решение или на педагогическия съвет, или на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), или на областния кризисен щаб.

При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в електронна среда да бъдат не повече от 50% от учениците. При ротация първи преминава към онлайн обучение випускът с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай занятия от дистанция се въвеждат най-напред за учениците в гимназиален етап,

с изключение на 12 клас.

При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация се включват учениците от 12 клас, както и от прогимназиалния етап с изключение на 7 клас. Учениците от 7 клас и от начален етап преминават в електронна среда само в краен случай.

При тъмночервен сценарий – с поне 500 заболели на 100 000 души, всички училища в съответната област преминават изцяло в обучение от разстояние в електронна среда след заповед на министъра на здравеопазването. В случай че такава заповед няма, важат мерките, разписани за отделните училища при единични случаи или при поне 10% заболели ученици и/или учители.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара