През месец ноември екип “Ранна интервенция” на Карин дом ще проведе безплатни консултации на недоносени или родени с ниско тегло деца на възраст до 2г. Инициативата на Карин дом се провежда по повод Световния ден на недоносените деца и цели превенция и ранна диагностика в условията на епидемиологична обстановка.

За да се включите в безплатните консултации е необходимо да попълнете формуляра и ще се свържем с вас за допълнителни уточнения. Екипът ни ще се свърже с родителите, попълнили формуляра за уточняване на удобен ден и час за провеждането на консултацията. Всички консултации се провеждат онлайн от специалист от екип “Ранна интервенция” на Карин дом и са безплатни, финансирани по проект на Карин дом “Допълнителна подкрепа за деца със специални потребности и техните семейства в Карин дом” от Фондация Медикор, Лихтенщайн.

Можете да се запишете до 30-ти ноември 2020 или до запълване на местата. Консултациите ще се проведат до края на годината изцяло онлайн. Специалистите, които ще се включат в консултациите са: рехабилитатор, логопед, психолог, социален работник, специалист по кърмене.

Запишете се във формуляра ТУК! Местата са ограничени и при запълването им ще спрем записванията!

Екипът по програма “Ранна интервенция” на Карин дом включва следните специалисти:

Светлана Ангелова,

логопед, специален педагог към програма “Ранна интервенция”, методист и мениджър на екип “Ранна интервенция”. Светлана Ангелова има дългогодишен опит, като медицинска сестра, консултант по ранно детско развитие и работа с деца с обучителни трудности. Присъединява се към екипа на Карин дом през 2007 г. като специален педагог и логопед. От 2011 г. е част от мобилния екип на програма “Ранна интервенция”, където използва своя опит и компетенции при домашните визити, изготвяне на индивидуални планове за услуги на семейството, оценка на детското развитие и др. Участвала в обмяна на опит в Кънектикът, САЩ, организирана от програмата за услуги в ранното детство на щата. Там тя се запознава с практиката на домашните посещения, посещава допълващи услуги за малки деца и семейства и наблюдава работата на колегите си. Преминала е през множество допълнителни квалификации, които допълват компетенциите й , като логопед и специалист по ранно детско развитие.

Владислава Дончева,

рехабилитатор, консултант ранно детско развитие, в момента се обучава в специалност “Ерготерапия”. Влади се присъединява към екипа на Център Карин дом през 2009г. През 2011г. става част от екипа на стартиращият Център “Ранна интервенция”. Участва в обмяна на опит в Кънектикът, САЩ, организирана от програмата за услуги в ранното детство на щата. Там тя се запознава с практиката на домашните посещения, посещава допълващи услуги за малки деца и семейства и наблюдава работата на колегите си физиотерапевти в Хартфордската детска болница. Като консултант в Център “Ранна интервенция” на Карин дом, Влади поема случаите на най-малките деца и бебета. Това естествено развива интереса и насочеността й към работа с недоносени бебета, както и с деца с различни синдроми и състояния, засягащи ранното детско развитие. През последните години интересите ѝ са свързани с ерготерапия в педиатрията и в прилагането на семейно-ориентиран подход в терапевтичната работа.

Елена Тодорова,

психолог, консултант ранно детско развитие към Център “Ранна интервенция” на Карин дом от 2013 година. Тя оказва психологическа подкрепа на семействата още в родилния дом, отговаря на въпроси свързани с развитието на детето. Подкрепя семействата с професионалните си компетенции и опит в кърмаческа и ранна детска възраст. Специализира с методи и подходи за преодоляване на най-честите нарушения в ранното детство – затруднения в комуникацията, нарушена адаптация в ясла и градина и прилагането на семейно-ориентиран подход в терапевтичната работа с децата и техните семейства. Дипломиран психотерапевт към Дружеството по Позитивна психотерапия в България от 2009 година. Елена води тренинги за родители, по проекти на Карин дом, които помагат на семействата да се адаптират и застъпват за потребностите на своите „специални“ деца.

Вероника Вълчева, социален работник,

консултант в Център „Ранна интервенция“. Вероника се присъединява към екипа на Карин дом през 2010г. Вери е връзката между семейството и консултантите – тя първа влиза в контакт с родителите, изслушва техните притеснения, консултира семействата, включени в Център „Ранна интервенция“, проучва индивидуалните потребности на децата и нуждите на семейството и близките им.

Светла Лазарова,

логопед, специален педагог, консултант в Център “Ранна интервенция”. Светла работи от 2014 година към Карин дом, като логопед-консултант. Извършва визити, консултира родителите, близките и/или грижещите се за детето. Извършва оценка за развитието на детето, с подходящ инструментариум и събира информация от различни източници. Установява притесненията, приоритетите и ресурсите на семейството, чрез подходящи методи и техники. Организира средата в дома на детето. Разработва план за услуги с активното участие на семейството.

Петя Георгиева,

рехабилитатор, консултант по кърмене, консултант ранно детско развитие към програма “Ранна интервенция“ на Карин дом. Проследява и подкрепя деца в риск от изоставане в двигателното и общото развитие. Обхваща възрастта от 0 до 3 г. Подкрепя и дава насоки на родителите и семейството. Петя е преминала  обученията: “Въвеждащ курс Бобат и мениджмънт на деца с ДЦП” с лектор Джилиан Стерн, “Early Assessment and Intervention with Babies and Young Children“ в Бобат център Лондон, обучители Жан Пиер – Маес, Бети Хитчън, “Childhood Hemiplegia“ в Бобат център Лондон и много други.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара