Хранителните разстройства са потенциално животозастрашаващи заболявания, с най-висока смъртност от всички психични разстройства. Те засягат около 70 милиона души в световен мащаб независимо от възраст, тегло, тип тяло, раса, националност, сексуална ориентация, пол, и социално-икономически статус. Заради третирането като теми табу и дезинформацията твърде често засегнатите хора не търсят помощ. Ето защо водещи професионалисти и организации в сферата се събраха, за да създадат „Деветте истини за хранителните разстройства“.

Много хора с хранителни разстройства изглеждат напълно здрави, а всъщност са тежко болни.

Семействата на хората с хранителни разстройства може да нямат нищо общо с болестта и да помогнат много за преодоляването й.

Хранителното разстройство е сериозна здравословна криза, която пречи на личния и семейния живот.

Хранителните разстройства не са съзнателно направен избор, а сериозна болест.

Хранителните разстройства засягат хора от всякаква възраст, пол, етнос, раса, тип тяло и тегло, сексуална ориентация и социално-икономически статус.

Хранителните разстройства носят висок риск от суицид (самоубийство) и медицински усложнения.

Гените, но също и заобикалящата среда, играят важна роля в „отключването“ на хранителните разстройства.

Само гените не определят възникването на хранителни разстройства.

Пълно възстановяване след хранително разстройство е възможно. Ранното разпознаване и лечение са важни за това.

Вторият световен ден за борба с хранителните разстройства се отбелязва по света на 2 юни 2017 г. Това глобално събитие илюстрира – визуално и в реално време – жизненоважните връзки, които водят до частично и пълно възстановяване на всички хора,  засегнати от хранителни разстройства в световен мащаб.

Тези потенциално фатални нарушения са както лечими, така и неразбрани. Хранителните разстройства имат най-висока смъртност от всички психологични заболявания, но с ранна интервенция и новоразработени методи за лечение започва нова ера на лечение и възстановяване. Разстройство на хранене при преяждане, булимия нервоза, анорексия нервоза и други хранителни разстройства имат генетична основа, а последните изследвания потвърждават по-новите подходи към лечението. Нарушенията в храненето вече не се считат за „избор“, а възстановяването вече не е рядко. Ранното основано на доказателства лечение е ключът към трайните положителни резултатив борбата с хранителните  разстройства.

Световният ден за действия срещу хранителните разстройства се отбелязва за първи път на 2 юни през 2016 г., плод на въображението на група активисти – включително  хора и родители на деца с нарушения в храненето – и се превръща  в глобално движение за промяна.

Публикуването на деветте истини, които подчертават ключовите истини за хранителните разстройства, е основен елемент за световно сътрудничество и консенсус. Този исторически документ доведе до деветте цели, които са глобални призиви за действие.

Тази година разработените от Академията по хранителни разстройства (http://www.worldeatingdisordersday.org/about/world-ed-rights/) здравни права в световен мащаб подчертаха правата на семействата, пациентите, полагащите грижи и клиницистите да гарантират Ефективни резултати от лечението.

На 2 юни активисти от цял ​​свят искат промяна в начина, по който различните нации отговарят на необходимостта от промяна в хранителните разстройства, ранно откриване, лечение и подкрепа.

„Ние сме глобален доброволен колектив на над 200 организации от 40 страни“, каза Ейми Кънингам от името на Управителния комитет за 2017г. „Настояваме Световната здравна организация да признае този ден и  да ни подкрепи  в търсенето на  ефективни системи за ранно идентифициране и лечение.“

Детелина Стаменова е психотерапевт, специализиран в работата с хранителни разстройства и нарушения и емоционално хранене. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  Детелина Стаменова  активно участва в кампаниите за промотиране на ранната интервенция и профилактика на хранителните разстройства чрез сайта Войната с храната (voinatashranata.com), където е публикуван тест за скрийнинг на тези болести, участва в разпространението на „9те истини за хранителните разстройства“ и Световния ден за превенция на хранителните разстройства, който се провежда за втора поредна година.

Връзката човек-храна има своето символно и психологическо значение, което е обект на изследвания и може да разкрие много за нашите отношения с живота като цяло.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара