Беше собственост на улицата. Като гълъбите, които кацаха да събират хорските трохи, или като кучето, което обикаляше да си търси кокали и скандали. Беше ничий и ненужен, с нулева стойност за минувачите. На ръст стигаше почти до кръста на забързаните по ули­цата, заети със себе си хора. За разлика от тях, ходеше гол до кръста – смугъл и мръсен по рождение. Всъщ­ност в този топъл летен ден се беше поизмил на чеш­мата в близкия парк. По ирония на съдбата хигиената щеше да го погуби. Буквално.

Нямаше име. Казваха му „ей“, „ехо“, „чшш“, а за не­колцината, които го харесваха, понякога беше „малкият“. Той самият използваше само и единствено фра­зи на английски, при това доста на място. Появяваше се изневиделица с гръмко „Хелоо“ и изчезваше, когато си реши, с любезното „Асталависта, бейбее“ или обе­щаващото „Алби бак!“. И наистина се връщаше скоро, за да стресне минувачите с „Шооми дамъни“. Даваха му. Прибираше стотинките, разгръщаше синкавите си устни в широка усмивка, а после хукваше към квар­талното кино, където го пускаха да се крие, от съжале­ние. Тъмната полупразна зала беше негов притихнал, спокоен дом, а филмите – неговото безценно училище. Гледаше ги със зяпнало вълнение по сто пъти и всъщ­ност никога не излизаше напълно от тях.

„Бооонд, Жеймсбооонд“, крещеше малкият, намо­крил се до кръста с вода от чешмичката наблизо. Ти­чаше в жегата и през смях разхлаждаше с мокрите си ръце случайните хора, минаващи по тротоара. Някои се усмихваха и продължаваха пътя си, но други изпада­ха в откровен ужас от факта, че ги пръска весело мръс­но чаве. Една кръгла лелка с рокля на изкривени по нея цветя направо подскочи, когато малкият я намо­кри с гнусната си вода, крещейки ужасяващата заплаха „Юлби дед!“. Жената замахна с дамската си чанта, за да покоси дребния престъпник, който обаче пъргаво от­скочи встрани и кацна на асфалта точно в мига, в кой­то един градски автобус паркираше на спирката.

Шофьорът натисна още по-рязко спирачката, но огромното туловище на автобуса нямаше как да на­мали тежестта си. Дясната предна гума задъвка мал­кото тяло пред очите на все още бясната лелка с рокля на изкривени цветя. Нямаше писъци, просто шок и последвала суетня. Шофьорът бързо даде назад, за да може двама доброволци да измъкнат хлапето. Огромната гума беше превърнала единия му крак в кървав пастет. Малкият беше в съзнание, стреснат и объркан. Тъмните му очи изглеждаха някак по-големи – стра­хът избухваше там тепърва заедно с болката. Единият мъж хукна да носи на ръце хлапето в болницата, която, за щастие, беше наблизо.

Мина време. Улицата беше същата. Гълъби, трохи, куче и дъх на идваща зима. Само малкият самоук по­лиглот с мръсни мургави рамене не беше стъпвал от­давна в киното, на тротоара или по асфалта, от който дъждът отдавна беше измил кървавия спомен. Мину­вачите точно бяха започнали да забравят за малкото диване, когато то се появи. В походката му не беше останало много от предишния танц. Облечен в изтъ­нял анцуг, наметнат с въздълго скъсано яке, малкият куцукаше по тротоара. Единият му крак буквално го следваше, влачеше се на крачка след него. По лицето му имаше само лека сянка от онази великолепна синя усмивка. Цветарката от магазинчето на ъгъла пушеше навън и подскачаше леко, сякаш танцуваше със студа. Позна малкия и го попита как е кракът. Той се спря, ус­мивката му се разшири, но не стигна до угасналите му очи. После просто дръпна единия крачол нагоре и же­ната за пръв път чу реплика на български, произнесе­на от него: „Не става. Казаха да ида да го режат“.

Цветарката не посмя да погледне заголения крак втори път. Веднъж ѝ стигаше. Гангрената е лилаво гнусна.

Малкият пусна крачола обратно надолу, после се врътна и се пусна по улицата, а кракът му го последва с нежелание. „Алби бак“, изръси по навик чавето, но толкова тихо, че само гълъбите повярваха.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара