На 35 години съм и съм разведена от 6 години. Наистина имам дъщеря, която ми доставя много ра­дост. Имам хубаво жилище, про­фесия, която ми допада, и робота в добър колектив. Но всичко това не замества напълно един мъж, когото да обичам и който до ме обича, да ми помага да преодолея самотата.

Най-сетне аз съм все още на възраст, в която жела­ния и копнежи. Не търся обаче ми­молетно преживяване. По-скоро се надявам да намеря човек, с когото тримата до можем да образуваме щастливо семейство. Възможностите за подобни познанства обаче са малко. Толкова по-големи са надеждите, когато се запозная с някой мъж, с когото се разбираме добре, който ми харесва, на когото и аз допадам, и който е „свободен“. 

Неотдавна срещнах такъв човек. Ком ми, че и той бил разведен. Прекарахме хубава вечер в оживен ромовор, забелязах сходство но интересите и взаимна симпатия. Но още след първия ден той пожела до спи при мен. Макар да ме привличаше, смятах, че го познавам твърде малко за подобни интимни отношения. Когато и но следващия ден не се съгласих, той ме упрекна, че съм старомодна, престорено срамежлива и явно не го обичам. Оттогава не се е обаждал. Честно казано, мъчно ми е, че го загубих. Но остарели ли са схващанията ми? Знам, че някои жени не биха се колебали в такива случаи. Щях ли да го привлека, ако отговорех на стремежите му?

М. ПЕТРОВА

Всеки нормален човек копнее да получава и да дарява обич. Наистина липсата на любов не може да се замести лесно, макар това състояние да се понася по-леко, когато човек изпитва задо­волство от професията си и от обществения живот, и когато де­цата му доставят радост. Разби­раме желанията и надеждите ви, които споделят и много други в положение подобно на вашето, тъгата ви от угасването на искри­цата надежда да намерите под­ходящ другар в живота.

Вие сте „загубили“ този прия­тел, познат, или както искате го наречете, след малкото часове, които сте били заедно, не защото не сте отвърнали веднага на же­ланието му. Опитът учи, че една жена не може да „спечели“ или да „задържи“ един мъж за по-про­дължително време, като му се отдаде веднага. Ако една жена – може би с напълно разбираемо желание за любов – „хване“ така някой мъж, рядко сполучва. Още по-рядко спечеленият по този начин става постоянен любовник или съпруг.

Едва ли е задължително, когато двама души се обичат, да позво­лят на себе си и на партньора си интимни отношения едва след женитбата като един вид награда за проявеното търпение. Понякога зад прекалената сдържаност се крие не силен морал, а слабо желание, задръжки или страх от конфликти.

Да разгледаме другата край­ност, за която става дума във вашия случай. Щом този мъж вече не се е обадил, защото не сте из­пълнили желанията му още на първия или на втория ден от запоз­нанството ви, няма друго обясне­ние, освен че за него представля­вате интерес не като личност, а само като обект за задоволяване на сексуалните му потребности. А и те не са били чак толкова силни и трайни, щем като не е имал търпение за по-продължителио ухажване. Вероятно всичко, с което ви е импонирал, е било само преднамерена тактика, за да постигне по-бързо целта си.

Какво толкова сте загубили?

Може би само една илюзия за онова, което сте търсили. Наистина това разочарова, но да се преживее едно разочарование означава понякога да се премахне една заблуда, да се види дей­ствителността. Често това е теж­ко, но е полезно и в началото на създадената връзка се понася по-леко, отколкото после.

Когато сте отхвърлили пре­тенциите на още почти чуждия ви мъж, вие сте действували наистина против желанието си, но с чувството, че все още не е наз­рял моментът за подобно безре­зервно доверие. Сега се колебаете дали сте постъпили правилно, защото се вкопчвате в мъничкия шанс, че ако бяхте отстъпили пред стремежите му, бихте могли да бъдете щастлива с този човек. Има някои самотни жени, които задушават надеждите си още в зародиш, за да се предпазят от разочарования, или се задоволя­ват понякога с мимолетни пре­живявания дори с женени мъже. Макар че не изпитват морални скрупули, такива трохички любов ги правят по-скоро нещастни, отколкото щастливи. Те прежи­вяват по-болезнено дългите пе­риоди на самота между все по-краткотрайните срещи и рано или късно изпадат в конфликти, защото не могат вече да понасят неизясненото положение.

Във вашия случай вероятността този мъж да остане при вас и да бъдете щастлива с него е била съвсем незначителна. Вероятно ви е заблудил и по отношение на семейното си положение. Когато човек е влюбен и търси нещо, става по-лековерен и тълкува всяка дума и всяко държане на този, към когото изпитва чувства, както на него самия му се иска. Не тъгувайте за заблудата, а си извадете поука, без, разбира се, да правите обобщения и да виждате авантюрист във всеки мъж, който ви обърне внимание. Не отбягвайте контактите, а напротив – сама разширявайте възможностите за  запознанства. Има случаи, когато двама души още от първия миг почувствуват толкова силно влечение един към друг и са така твърдо убедени в своята любов, че още от началото не проявява сдържаност и по-късно не съжаляват. Но това е изключение, не правило при развитието на любовните  отношения между мъжа и жената. За предпочитане е онази последователност на контактите, която започва с опознаване на основните възгледи,  качества и поведение на партньора, а накрая довежда до интимни отношения. Освен това времето, през което копнежът се засиля именно чрез постепенното сближаване, е пълно с толкова много преживявания, че тези, които се стремят направо към сексуално разтоварване, не могат да го почувствуват, преди да намеря достъп до личността и духовния мир на другия.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара