Сънищата отразяват нашата индивидуалност. Те са истинска мистерия, лични астрални пътувания. Всеки от нас има уникален мозък и преживява сънищата си по различен начин. А те могат да ни разкрият много неподозирани факти за нашия характер и да ни покажат кои и какви сме в действителност. И именно това ги прави толкова интересни.

Смята се, че в сънищата има много скрит смисъл, отразяващ реалността. Те са много повече от нормална функция на нервната система. Могат да бъдат начин за предсказване на бъдещето, да се тълкуват като лечебна сила, като знак за важни случки, преживяни през изминалите дни.  Сънищата са сложни процеси и могат да се съберат всички теории за тях в едно. Те са силно повлияни от нашата индивидуалност и комуникация с другите.

Най-често срещаният начин за тълкуване на сънищата е да се гледа на тях като на отражение на будното състояние и нашите емоционални нужди (състояния, фокусирани върху основни чувства като любов, страх, гняв, безпокойство и депресия ). Тези нужди се проявяват при всеки човек, но обикновено се повишават при продължителни периоди на прекомерен стрес по време на различните етапи от живота. В този смисъл сънищата отразяват как се чувствате в настоящия момент.

Докато сънува, човек вижда своята личност,

която живее и взема решения. Обикновено най-силните мисли и емоции, които е имал през деня, се проектират в сънищата. Въпреки това, ако тези емоции не са били достатъчно силни, човек сънува, но не помни съня си, след  като се събуди.

Според Зигмунд Фройд сънищата отразяват преживяванията и потиснатите желания на човек по време на будните му часове и се съхраняват в подсъзнанието му. Тъй като подсъзнанието продължава да функционира и по време на сън, то представя същите преживявания и желания под формата на символи в сънищата. Например, не трябва да бъдете изненадани, ако цял ден сте учили за тест по математика и същата нощ сънувате как цифрите и уравненията танцуват по бюрото ви. Това е напълно нормално! Мозъкът приема най-скорошните мисли и се опитва да направи логично заключение от тях.

Има и още един начин, по който сънищата отразяват реалността, а именно

скритият смисъл зад тях.

Например, ако някой сънува снежна буря, това означава, че се е изгубил или истината е била скрита от него.

Вероятно едни от най-силните доказателства за въздейтствието на сънищата върху нашата будна реалност са направени през 2004 г. в проучване на Марк Благроу, Лора Фармър и Елвира Уилямс. Те открили, че чувството за тревожност или депресия могат да произтичат от кошмари през нощта.

Мозъкът ни създава картина, която отразява нашите емоционални нужди, най-скорошните ни мисли и емоции и ни показва какво наистина искаме. Обикновено това са сънища, които ни показват какво трябва да направим, за да стабилизираме живота си.

Сънищата се интерпретират също и като

източник за гадаене.

Понякога в съня си хората виждат събития и случки, които могат да ги предпазят от вероятна опасност или да предотварят нещастно събитие. Има много примери, които показват как сънищата са помогнали на хората в труден момент, като са им дали съвет. Например, когато майка ми е била в 12-и  клас, в нощта преди важен за нея изпит тя е сънувала тема на есе, за която не е била напълно готова. В момента, в който се събудила, тя прегледала тази тема, за да е сигурна в знанията си. И познайте какво? Паднала се е точна тази тема, която тя е сънувала предходната нощ.

В античността силно религиозните хора дълбоко са вярвали в тези послания. Египтяните били сред най-ранните цивилизации, които се опитвали да интерпретират сънищата си. Когато човек има проблеми в живота и иска насоки от Бога, отивал да спи в храм. Считало се е, че там той

ще сънува решението на проблемите си.

Древните гърци са вярвали, че боговете физически са посещавали сънуващите, за да предадат божествените си послания. По-късно те смятали, че докато спи, душата се отделя от тялото и обхожда различни места, които се виждат в сънищата. Същото вярване се поддържало от индийците и китайците. В древни времена, в тези сънища-съобщения уважавана фигура се появявала на сънуващия (най-често крал или герой) по време на криза и изпращала съобщение, което да му даде насока във взимането на важно решение. Било е знак за висока чест, ако някой се появи в съня ти. Ако съобщението идва от Бог, това било свято пророчество, което можело да поведе цял народ към необикновено пътуване. Римският император Август дори решава, че който има сън, засягащ империята, трябва да го обяви веднага публично, като арена за това е пазарът.

Записите на сънища в исторически аспект отразяват важността им за хората от различни епохи. Такива примери са един от папирусите Честър Бийти, чието съдържание включва освен магически

заклинания и интерпретация на сънища

от древните египетски времена. Документ, наречен „Атарваведа“, датиращ от V век преди Христа, пък съдържа цяла глава за знаците, които дават сънищата.

Сънищата са различни спрямо пола и здравословното състояние на човек. Мъжете и жените имат много различни сънища един от друг. Според различни изследвания, жените сънуват много по-често от мъжете и могат по-лесно да запомнят сънищата си. Също така жените сънуват хора, които познават, за разлика от мъжете, които по-често сънуват непознати. Доката „мъжките“ сънища за по-враждебни, включващи конкуренция с други мъже, то „женските“ сънища са насочени към една по-хармонична връзка с индивиди и от двата пола. Любопитно е, че докато мъжете сънуват по-често физическа агресия, жените са по-склонни да сънуват вербална агресия. Това се дължи на основните различия между двата пола. Проучвания от University of West of England в Бристол са установили, че жените имат повече кошмари от мъжете. В продължение на 5 години доброволци са записвали, когато са имали кошмари по време на сън. Само 19% от мъжете са докладвали за кошмари, в сравнение с 34% при жените. Въпреки многото общи характеристики между мъжете и жените, базовите са различни и това води до различен начин на мислене и сънуване. Не само полът се отразява на сънищата, но и здравословното състояние. Хора със здравословни проблеми използват повече

различни рецептори, докато сънуват

Тъй като има много начини за възприемане на света, има и много начини за сънуване. Сънищата са продължения на спомени от подсъзнанието. Ако един човек е сляп или глух по рождение, той не може да види или чуе нищо в съня си. Но той може да сънува според неговото възприятие за света. Слепите хора сънуват както и живеят, с микс от сензорна информация. И подобно на телепатична комуникация е най-често срещаното проявление при тези, които не могат да чуват. Всеки човек сънува различно спрямо неговата перцепция за света, но хората с увреждания имат много по-изострени сетива, виждат и преживяват сънищата по различен начин.

Сънищата носят много различни значения и отразяват личността. Те биха могли да ни разкрият неподозирани факти за нас самите и нашия живот, за подсъзнателните ни тревоги, страхове, желания, надежди и фантазии. Те могат да ни дадат съвет, когато имаме нужда от него, или да ни предпазят от опасност. Сънищата са много лични и имат изключително значение за индивида, който ги сънува. Независимо дали биват запомнени, или забравени, те имат отражение върху нашия живот. Ако отделите време да разберете и разтълкувате сънищата, ще бъдете изненадани, колко много може да научите за най-дълбоките части на своята същност.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара