Не казвайте ,,Стига“. Благословете и благодарете на изобилието, то ще се приложи в живота и умножи многократно. Така съветва Учителят Петър Дънов. Каквото и да ти се случи, каквото и да ти се даде – не казвай „Стига!“, не се бунтувай, проклинай, недоволствай. А благодари. Ето една интересна история, с която Учителят обрисува този принцип:

„Един турски бей имал специална стая за пътници. Който го посещавал, непременно трябвало да нощува в стаята и на сутринта да продължи пътя си. През това време беят заповядвал да го нагостят добре. Едно нещо само не харесвало на гостите, а именно: като си отивали, един от слугите, по заповед на бея, ги набивал добре. Защо трябвало да ги бият, и те не знаели, но се помирили с положението си. Всеки гост си казвал:

„Биха ме, но поне се нахраних и наспах добре.“

Един ден в дома на бея се спрял един странник да нощува и да се нахрани. Той бил предупреден, че на излизане от дома на бея ще бъде бит, но и на това бил съгласен. Като влязъл в стаята на бея, определена за странници, веднага му донесли вода да измие краката си, след това му сложили богата трапеза – всичко в изобилие. Той хапнал от едно ядене и благодарил, като казал: „Бог да благослови!“ Хапнал от второ, от трето ядене и постоянно благодарял и казвал: „Бог да благослови! Бог да наспори!“ След това легнал да спи. На сутринта пък го изпратили с изобилно ядене и той все благодарил, благославял бея,

благославял изобилието,

с което го изпратили. На пътната врата той се спрял и чакал да дойдат слугите, за да му дадат и последното – боя. Беят го запитал:

– Какво още искаш? Не си ли доволен?

– Бог да благослови и да наспори всичко, доволен съм, но разбрах, че тук имало обичай: на излизане от дома да бият госта. Чакам да получа и аз своя дял.

– Иди си с мир и с радост! – отговорил беят. Хора като теб, които не спират Божието благословение, никой не ги бие. Ти постоянно благодариш и благославяш изобилието, което Бог дава. От 20 години насам, колкото пътници минаха през моя дом, всички бяха бити, защото, като виждаха изобилието, не го благославяха, но

казваха: „Стига, стига!“

Всеки, който казва на Божието благословение „Стига“, тояга го чака; който благославя и благодари на изобилието, добро го чака.

Сега и на вас казвам: Дойдете ли до Божието благословение, пожелайте да се увеличи, да даде Господ още повече. Не казвайте, че стига. Кажете ли „Стига“, чака ви бой, нещастие, страдание.

„Ама, сиромах съм.“ – И сиромашията е Божие благословение. Щом дойде сиромашията, не я пъди, но благодари на Бога и кажи: „Да бъде благословена! Дай, Боже, повече!“ Сиромашията и богатството вървят заедно. В 24 часа ти ще бъдеш и богат, и сиромах; 12 часа ще бъдеш богат и 12 часа сиромах.

Щом благодариш за сиромашията,

и богатството ще се излее изобилно. Ако сиромашията е изобилна, и богатството ще бъде изобилно; ако сиромашията е малка, и богатството ще бъде малко. Мнозина искат да се представят за крайно бедни, но те лъжат и себе си, и окръжаващите. Според мене, няма сиромаси в света, но има хора, които не знаят как да придобият Божиите блага и как да се ползват от тях.“

Из книгата „ПРИМЕРИ, дадени в беседи и лекции на Учителя“

Нужно ли е изобщо да се коментира мъдростта на Учителя? Той е оставил цял Завет, с мъдрости и практически указания за живота. Само трябва да ги изучаваме и прилагаме.

  • Когато получиш пари, материални блага – вдигни ръце нагоре и кажи „Благодаря за изобилието, благословено да е, и нека идва повече от това!“
  • Когато преживееш радост, щастие, веселие – вдигни ръце към небесата и с благост в сърцето кажи „Благодари ти Боже, благодаря за твоята щедрост и безкрайната любов, която имаш към мен!“
  • Когато те застигне изпитание, болка, мъка, не хули Бога и не недоволствай. А със смирение и вяра в сърцето, кажи: „Благодаря ти, Боже. Безкрайна е твоята мъдрост и любов. Ти знаеш кое е най-добро за мен. Оставям се в твоите ръце, опирам се на твоята сила, отпускам се в твоята воля. Благодаря!“

Каквото и да те споходи – благодари на Бог! И всичко ще се подреди по най-добрия и уместен начин.

Благодаря, че прочете и приложи в живота си! Предай нататък!

Още статии от Мартина Иванова в сайта й Свой Избор

Facebook Twitter Google+

0 Коментара