На 20 март 2018 г. Слънцето предава щафетата на планетата Венера, започва нейната година. Това, че Венера ще управлява следващата година, не ни дава основание автоматично да говорим за победа на Любовта, Мира, Благосъстоянието, Радостта от живота над Суетата, Подлостта, Подлизурството, Материализма, Конформизма. Най-важното послание на следващата година е

да се научим да обичаме себе си

Това пише Даниела Евстатиева в книгата си „Астро-Лунен календар 2018“ на издателство „Кибеа“. Книгата съдържа 365 препоръки за пълноценно използване на небесните вибрации. Обяснява защо и как небесните тела влияят върху потенциала на живота ни. Понятията, ин­формацията и изводите в „Астро-лунен календар 2018“ ни на­сочват към изграждане на разумно, здравословно в стопански и житейски смисъл поведение, неговата подредба и основна зада­ча е да ни подскаже как съзнателно да избягваме хаоса в мисли­те си.

Кои са важните дати от 2018 г. за важните неща от живота според Даниела?

Годежи, сватби и семейни тържества

Важно е да проверите кои дати в „Астро-лунен календар 2018“ стоят под знака на Близнаци. В астро­логията се приема, че това е идеалният знак за сключ­ване на съюзи, в чиято основа е любовта. За предпочитане е в този момент Луната да е „нарастваща“ и „събираща“. През 2018 това са:

  • 27, 28 януари
  • 23, 24, (25) февруари
  • (22), 23, 24 март
  • 19, 20 април
  • 16, 17 май
  • 13, (14) юни
  • (30) септември
  • (27, 28) октомври
  • (23, 24) ноември
  • 21, 22 декември

Забележка: Поставените в скоби дати отговарят донякъде на условията. При положение, че събитието не може да се планира за по-далечното бъдеще, бихте могли да ги използвате.

Пътувания и пътешествия

Астрологията приема за безспорно благоприятно поло­жение присъствието на светило, планета или друг астро­логичен фактор в знака на Стрелец, олицетворение на предприемаческия дух. Дните, през които Луната се помещава в знака на Стрелец, са иде­алните за начало на пътуване или пътешествие.

За планови операции

Правилото гласи да не се предприема хирургическа интервенция по време на пълнолуние. Тогава раните стават по-дълбоки, повече кървят и по-трудно зарастват. Остават по-големи и видими белези.

Като благоприятни за операция се приемат дните, през които Луната е намаляваща. Разбира се, трябва да се съблюдава правилото, че светило­то не бива да прекосява знака, отговарящ за частта от тялото, която ще бъде подложена на интервенцията. Например, да не се прави операция на очите, ако Луната е в знака на Овен дори когато тя е намаляваща.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара