Тормозът не свършва в училище,  а се пренася на работните места. Тази тема не е от най-популярните, но подобно на психическия тормоз в двойките, така и тази има тежък ефект върху пострадалия.

Какво е тормоз на работното място?

Много точно някъде беше описано като: „Когато оставаш на една работа, защото си приел като свое убеждението, че за нищо друго не те бива и никой друг не би искал да те наеме“.

Стресът на работа често пъти е голям, а съчетан с тормоз, това е коктейл „Молотов“, чиито поражения може да са безсъние, бърнаут, панически атаки, генерализирана тревожност, дори ПТСС, да не говорим за проблеми с кръвното, щитовидната жлеза и т.н.

Тормозът на работното място не е запазен за тип позиции или място в йерархията и дори е по-жесток по-нагоре, не само защото е по-ветровито, но и защото залогът е по-голям, а играчите по-добри.

Тук публикувам топ

25 тактики на тормоз на работното място,

които са еднакви навсякъде по света, а именно:

 • Някой бива лъжливо обвиняван или нарочван за  ​​„грешки“, които всъщност не са направени от него (71%)
 • Втренчено гледане и невербално сплашващо поведение и ясна демонстрация на враждебност (68%)
 • Омаловажаване на мнението или чувствата на човека („о, това е глупаво“) при срещи (64%)
 • Използване на смълчаване и студенина, за да си тръгне човек от група говорещи (64%)
 • Говори се пред други хора, че човекът има неконтролируеми промени в настроението (61%)
 • Създават се  правила в движение, които човекът не знае и съответно не спазва (61%)
 • Пренебрегва се или се отрича задоволително или примерно качество на извършена работа, въпреки доказателствата (58%)
 • Правят се тежки и постоянни критики, че има различен „стандарт“ за крайната цел (57%)
 • Започват се или не се спират разрушителни слухове или клюки за човека (56%)
 • Настройват се колегите срещу човека (55%)
 • Колегата се изолира от едно лице от колегите му, социално или физически (54%)
 • Публично се показва „грубо”, неприлично, но не незаконно поведение (53%)
 • Създават се интригантски ситуации с цел унижение на човека (53%)
 • Приписва се неговата работа на друг (47%)
 • Злоупотребява се с процеса на оценка, като се лъже за представянето на лицето (46%)
 • Създава се имидж на „неподчиняем“ и „неконтрулируем“ за неспазване на произволни команди (46%)
 • Използва се поверителна информация за дадено лице, за да унижава частно или публично (45%)
 • Отмъщава се срещу лицето след подаване на жалба (45%)
 • Извършват словесни унижения/ обиди въз основа на пол, раса, акцент или език, увреждане (44%)
 • Назначава се на нежелана работа като наказание (44%)
 • Отправят се несъстоятелни изисквания – натоварване, крайни срокове, задължения – за отделено лице (44%)
 • Стартира се без основание кампания за изгонване на човека (43%)
 • Насърчава се лицето да се откаже или да се прехвърли, вместо да се сблъска с повече малтретиране (43%)
 • Саботира се приноса на човека към отборната цел и печалба (41%)
 • Гарантира се провал на проекта на човек, като не се изпълняват необходимите задачи: подписвания, разговори, работа със сътрудници (40%)

От сайта на Детелина Стаменова

Facebook Twitter Google+

0 Коментара