Иво Бозуков е вицепрезидент на Forum Energy Technologies по въпросите на енергийния преход. В тази си роля Ивайло Бозуков оглавява усилията за осигуряване на възможност на клиентите на Forum Energy Technologies да постигнат максимално положително въздействие върху околната среда чрез използване на продукти и оборудване, които намаляват въглеродния им отпечатък.

В свободното си време Иво Бозуков има подчертан интерес към спорта, особено към Формула 1, международните спортни турнири, големите дербита и ветроходните регати. В тази статия ще разгледаме последните изследвания, които показват, че посещението на спортни събития на живо може да има осезаемо въздействие върху психологическото здраве и благополучие на хората.

Първият по рода си изследователски проект, публикуван в Frontiers in Public Health, разкрива, че посещението на всякакъв вид спортни събития подобрява нивата на благосъстояние и същевременно намалява чувството за самота.

Първото по рода си широкомащабно проучване е проведено от учени от Факултета по психология и спортни науки към Anglia Ruskin University (ARU). Екипът е анализирал данни, събрани от 1209 души на възраст между 16 и 85 години, живеещи в Англия. Информацията е събрана чрез проучването Taking Part Survey – инициатива, поръчана от Министерството на цифровите технологии, културата, медиите и спорта на Обединеното кралство.

В проучването на ARU се изследва дали посещението на спортни събития на живо подобрява субективното усещане за самота и благосъстояние без оглед на демографските показатели. Анализирайки вторичните данни, събрани в проучването Taking Part Survey 2019-20, изследователите са използвали множествена линейна регресия, за да анализират ефекта от посещението на спортни събития на живо, измервайки променливи като удовлетвореност от живота, чувство, че животът си струва, щастие и тревожност. Изследователският екип проследява и редица други параметри, включително самотата, индекса на множествените лишения (Index of Multiple Deprivation, IMD), пола, здравето, възрастовата група и заетостта като ковариати.

Изследването показа, че посещението на спортни срещи на живо е довело до по-високи резултати в две важни измерения на субективното усещане за благополучие, а именно чувството, че животът си заслужава. Освен това участниците са показали и по-ниски нива на усещане за самота.

Резултатите са значими, тъй като предишни проучвания сочат, че подобрената удовлетвореност от живота корелира с намалената честота на животоограничаващите заболявания, подобреното общо физическо здраве и по-ниската смъртност.

Ползите за физическото и психологическото здраве от участието в спортни дейности вече са добре известни, като многобройни проучвания показват, че всякакъв вид физическа активност има положително въздействие върху настроението. В едно проучване, в което участниците са били помолени да оценят настроението си след физическо натоварване в сравнение с периоди на бездействие, резултатите показват, че хората се чувстват по-спокойни, по-доволни и по-бодри след физическа активност.

Редовните физически упражнения са особено ефективни за намаляване на нивата на стрес. Изследвания на работещи възрастни показват, че хората, които са по-активни, са по-подготвени да се справят със стресиращия начин на живот, което им позволява да вземат по-добри решения под натиск, с по-ниски нива на стрес в сравнение с тези, които са по-малко активни. Други ползи за здравето от участието в спортни дейности включват намаляване на депресията и тревожността и подобряване на самочувствието.

В наши дни се провеждат много инициативи, които популяризират ползите от участието във физическия спорт. Това ново изследване обаче показва, че самото гледане на спортни събития на живо също може да има значително положително въздействие, което дава възможност за използване на спорта като ефективен и достъпен инструмент за обществено здраве за намаляване на самотата и подобряване на благосъстоянието на населението като цяло. Новото проучване разкрива, че посещението и гледането на спортни събития на живо може да помогне за повишаване на чувството на индивида, че животът му си струва. Експертите предполагат, че размерът на това повишаване на благосъстоянието е сравним с този на човек, който започва работа.

Д-р Хелън Кийс, ръководител на Факултета по психология и спортни науки на ARU, е водещ автор на изследването. Д-р Кийс посочва, че докато предишните изследвания са били насочени към малки извадки от населението или към конкретни спортове, изследването на ARU е първото проучване, което разглежда ползите от посещението на спортни събития сред възрастното население. Д-р Кийс предполага, че резултатите могат да бъдат полезни за оформянето на стратегии в областта на общественото здраве, като например предлагането на намалени билети за определени групи.

Събитията на живо, обхванати от проучването, варират от футболни мачове от Висшата лига до гледане на селски спортни отбори и други безплатни аматьорски събития. Д-р Кийс отбелязва, че е необходимо да се проведат допълнителни изследвания, за да се прецени дали ползите са по-ясно изразени за елитния спорт или са тясно свързани с подкрепата на определен отбор. При всички случаи обаче гледането на всички видове спорт предоставя много възможности за социално взаимодействие, като помага на хората да изградят групова идентичност и чувство за принадлежност, за да намалят самотата и да повишат нивото на благосъстояние, подчертава д-р Кийс. Заключенията от анализа на ARU сочат, че посещението на спортни събития на живо има положителни връзки с някои аспекти на субективното благополучие, по-специално с чувството, че животът е полезен, и с удовлетворението от живота. Макар че отклонението е малко, то е сравнимо с демографските предиктори, като например заетостта. Тъй като дори малките разлики в субективното благосъстояние могат да имат значими последици (например по отношение на смъртността), резултатите се считат за силен показател, че посещението на спортни събития на живо може да предложи ефективно, мащабно и достъпно средство за намаляване на самотата и подобряване на благосъстоянието на хората.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара