Вървят под ръка мъж и жена. Една хубавица прекосява улицата до тях. Като разменя поглед с мъжа, тя отминава по тротоара.

– Какво я гледаш толкова ? – пита съпругата. – Заради косата ли?

– Как, това не е ли перука ? — търси изход той.

– Естествена е. Но не е кой знае каква.

След кратко мълчание:

– Тогава заради очите й?

– Ами! Много са изписани.

– На теб впрочем устата у жените ти прави голямо впечатление – все повече се дразни тя.

– Устата ли? — вместо отговор пита той.

– Какво? Да не искаш да кажеш, че не ти харесва?

– Такава уста е… само за ядене.

– Значи ханшовете в такъв случай! Не се опитвай да отричаш повече! Страхливец! Нямаш доблестта да си признаеш. Сигурна съм, че тогава смяташ краката й за хубави!

– Защо ми задаваш глупави въпроси и си готова да ми направиш скандал за нищо! – уж се гневи той.

– Е, кожата й беше доста хубава, нали? – продължава тя. – Чиста и гладка! Там, където се вижда, де.

– Каква ти кожа? Това е направо имитация.

– А защо я зяпна, сякаш искаше да я изядеш?

– Сравнявах я с теб. Това е истината – тонът му е шеговито-сериозен.

– Глупак!

– Ето виждаш ли едно от различията? Тя сигурно не ме смята за такъв.

– А защо не тръгна след нея? Такива са благосклонни.

– Как да тръгна, като ти така здраво ми стискаш лакътя – смее са ехидно той, защото се смята за победител в схватката.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара