Нараства броят на българските семейства, които търсят терапевтични начини за справяне с разстройствата в поведенческия и когнитивния спектър при децата с аутизъм. Тази тенденция провокира организирането на първата по рода си в България международна конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“, посветена на децата, диагностицирани със състояния от аутистичния спектър. Тя ще се проведе на 9 и 10 юни тази година в столичния хотел „Рамада София“ с участието на изявени български и чуждестранни лектори с дългогодишен опит в областта. Събитието е с билети, които вече са в продажба: https://epaygo.bg/1717938391

Проектът се осъществява по инициатива на най-голямата българска тъканна банка „Биорегенерация“ и Балканската асоциация по неврофийдбек, биофийдбек и невромодулация в партньорство със Здравен информационен портал „Медикъл Караджъ“ и Българското сдружение по пробиотична медицина. Негов научен и медицински консултант е д-р Димитър Колев – началник на отделение към клиника „Нервни болести“ на ВМА, съпредседател на БАНБН и хоноруван преподавател по невролингвистика и приложна психофизиология към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

На двудневната конференция лекции ще изнесат известни български и чуждестранни  специалисти, които в продължение на много години работят активно с деца от аутистичния спектър. Сред лекторите са: проф. Теохарис Теохаридес (САЩ), проф. Ердал Карайоз (Турция), проф. дпн Моника Богданова, доц. Екатерина Иванова–Тодорова, проф. Пламен Божинов, доц. Елка Горанова, Димитър Урдев, проф. Милен Богданов, д-р Мария Савчева, проф. Ярослав Михалек – Чехия, проф. Душан Марич – Сърбия, д-р Джихан Абазович, MD, PhD – Сърбия, д-р Таня Кадийска, д-р Дора Пачова, Чад Хъникът, АБА терапевт, САЩ, Училище „Милеа“, д-р Гжегош Левицки – Полша, Боряна Мургина и др.

Лекторите ще засегнат теми, свързани с последните научни схващания за патогенезата и патофизиологичните механизми и лечението на аутистичното разстройство. Ще бъдат представени успешно работещи поведенчески и когнитивни терапии. Ще бъде направен обзор за недостатъците в социалното и обучително интегриране на тези деца, и ще се набележат насоки за тяхното преодоляване. Предвиден е образователен модул, в който специалистите ще покажат действащи методи за работа в училищна среда с деца от спектъра. Всеки посетител ще има възможност лично да контактува с лекари, ерготерапевти, учители, психолози и други експерти от България и чужбина.

Международната конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“ има амбицията да начертае различни пътища за справяне с нарастващия брой на децата от аутистичния спектър. Сред иновативните подходи е и терапията с стволови клетки, към които се насочват и българските семейства. Доказателство за това е първата освободена частно съхранявана проба стволови клетки. През миналата година тъканна банка „Биорегенерация“ получи разрешение за освобождаването ѝ, за да бъде приложена за алогенна трансплантация на дете, диагностицирано в спектъра на аутизъма. Замразените в България клетки бяха транспортирани до Грузия, където беше извършено вливането. Този месец предстои освобождаване на още 2 проби за трансплантация в същото лечебно заведение.

Събитието е двудневно и е осигурена грижа за децата, чиито родители искат да чуят лекциите, но не могат да разчитат на чужда помощ.

Осигурен е превод на всички лекции на чужд език.

Повече информация и пълната програма може да намерите на сайта на Банка за стволови клетки Биорегенерация:

И в събитието на конференцията във Facebook: https://fb.me/e/3yu4a4Gz6

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара