По нашите географски ширини бащинството като че ли винаги започва с луд запой във вели­кия ден на Раждането и тежък махмурлук на след­ващата сутрин – времето, в което най-често тат­кото е допуснат да зърне малкия червеникав наслед­ник.

baby-22194_640

„Това е деликатен момент – доста бащи очевидно не виждат това, което са очаквали и често са доста смутени“, казва гинеколог, извел на бял свят хиляди бе­бета в последните 30-ина години. За част от бащите, дълго след този сакрален момент, бебето си остава ня­какво вдигащо ужасен шум по всяко време на денонощие­то парче месо, в чиято уста сипваш мляко, а пък то често-често произвежда удивителни по цвят и вид смески в памперсите си от по 30-40 стотинки парчето. Из­мъчваното от колики бебе, способно да влуди и хора­та с най-здрави нерви, често става повод за първи­те мрачни семейни скандали: Тя: „Ти въобще не се интересуваш от детето!“, Той: „Не издържам по­вече! То само реве! Ще се занимавам с него, ка­то проходи.“ И така нататък.

За да не стигате дотук, трябва веднага след раждането да приобщите бащата към гледането на бебето. Много важен ваш аргумент е, че така тъщата ще бъде държана на благоприлично разстояние.

Той е номер 1 в къпането

Вед­нага, след като падне пъпчето и се оттеглят бабите от къ­пането, съпругът ви трябва да се заеме с тази деликатна ра­бота. Специализираната литература, както и опитът от ре­алния живот са единодушни: голямата мъжка длан на татко­то е най-подходяща за къпане на бебето.

Ако таткото се ан­гажира с ежевечерното изпълнение на това приятно задъл­жение, много бързо ще престане да възприема бебето като парче месо.

Бащата би могъл да е незаменим и във вечерно­то или утринното хранене, ако не го кърмите. Бебетата имат лошия навик да се събуждат около 6 сутринта – време, в което най-често майката отчаяно се бори със съня. Ако таткото има стандартното работно време от 9 до 5, мо­же да поеме и грижата за нахранването с биберон и смяната на памперса на малкия човек рано сутрин. Така мама може да получи още малко сън и, разбира се, да бъде далеч по-приветлива през деня и в края му, когато главата на семейството се прибира от работа.

Липсата на сън е най-тежкият проб­лем при отглеждането на бебето. Въвеждането на строг ре­жим и правилното разпределение на задълженията между ро­дителите и, евентуално, бабите, могат да спестят много нерви, а оттам – и семейни неразбории. В никакъв случай не бива да се смята, че черната работа се пада „по закон божи“ на майката. Много често преди и след раждането тя е в нелеко физическо и психическо състояние, понякога дори се сmuга до тежки форми на следродилна депресия. Ако в този момент тя не срещне помощ и разбиране, отрицателната енергия лесно може да бъде насочена към бащата.

Ключова фигура във възпитанието

След първите 3-4 месеца, В които обикновено бебето се кърми през цялото денонощие, майката трябВа да започне да се връща към нормалните навици на живот – срещи с приятели, забавления, дори, ако е възможно, и малко работа вкъщи.

Ролята на бащата става още по-важна, когато бебето навърши шест месеца и вече има по-голяма нужда от забавления и възпитание чрез игра. Про­учвания по въпроса за формирането на характера на човека са доказали, че отношението на родителите към бебето фор­мират т.нар. несъзнателна част от съзнанието, описана в трудовете по психоанализа на Зигмунд Фройд. Деца, които са прегръщани (без разглезване), на които е обръщано достатъчно внимание, към които родителите са се отнасяли с уваже­ние, стават no-щастливи и уравновесени възрастни. Ролята на бащата точно в тези месеци на ранно възпитание е неза­менима.

Животът е доказал например, че момичета, израсна­ли без баща, често търсят у гаджето си това, което им е липсвало в детството.

В днешни дни отглеждането на бебе­та е максимално улеснено от разнообразните храни, пелени за еднократна употреба и приспособления като многофункци­онални колички, столчета за хранене, люлки, кошарки, проходилки и пр. Т.е. от таткото не се очаква да готви и пасира пюрета, нито да кваси кисело мляко. Той напълно може да за­мени майката по отношение на физическото отглеждане. Ма­кар и редки, съществуват случаи, в които бащата взема май­чинството и си остава вкъщи с бебето. Законът позволява правото на майчинство да бъде преотстъпено на бащата, бабата или друг роднина. Примерите на татковци, поели гри­жите за бебето, са доказали, че мъжете се справят не по-зле от майките с отглеждането на отрока.

Внимание с ба­бата!

Повечето баби у нас примират от щастие, когато се сдобият с внуче и започват да се изживяват отново като майки. Внучето се превръща в обект на тотално обожание, а бабата е готова да влезе в люта схватка с дъщеря си или снаха си, ако смята, че младата майка не се грижи както трябва за отрочето. Разултатите често са плачевни – ос­тавеното в ръцете на любящата баба малко дете се превръ­ща в разглезен палавник. В много случаи бабата маха с ръка и на най-дивашките му магарии с аргумента, че те, малки­те деца, са си такива.

Разбира се, съществуват и баби, ко­ито, четейки специализирана литература, се стара­ят максимално да се грижат не само за бита, но и за съзна­нието на бебето и малкото дете. Ако все пак се налага май­ката да се върне на работа преди края на майчинството и бабата се нагърби с отглеждането на наследника, то най-добре е малкият човек да бъде прибиран вечер при родите­лите. Особено ако майката се е откъснала от детето, пре­ди то да е навършило една година – периодът между 12 и 18 месеца е времето, в което детето развива много силно чувство за привързаност.

Педиатрите съветват още, ако се налага детето да тръгне на детска ясла, това също да ста­не преди навършване на 1 година, за да е по-безболезнено от­късването от домашната среда.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара