„Проблем номер едно за децата днес е самотата, те не говорят с родителите си, не знаят как да се изразяват. А проблем номер едно за семействата са семейните войни – това е най-опустошителната война в България. Хората не знаят как да създават и поддържат връзки и също как да се разделят. Децата се използват в тези ситуации и така се опустошава животът им. Семейните войни отглеждат воини и жертви.“ Мнението е на директора на Асоциация Анимус Мария Чомарова – психоаналитик и клиничен психолог.

19 граждански организации и експерти се обединиха в мащабна национална платформа срещу насилието на деца – „Детство без насилие“. Те са провокирани от липсата на напредък в държавните политики и практики, липсата на споделено разбиране в обществото и задълбочаването на проблема през последните години.

Платформата предвижда застъпническа работа с институциите за промяна на законодателството и осигуряване на устойчиви публични услуги и мерки за защита на децата от насилие, разработване на инструменти за разпознаване и сигнализиране за деца в риск. Обединението си поставя за цел също да помага на родителите и професионалистите, работещи с деца. Ресурсната  платформа endviolence.bg съдържа полезна информация за предотвратяване, разпознаване и преодоляване на последиците от насилието и за съществуващите услуги в страната.

Насилието над деца (вкл. от деца над деца) съществува във всички обществени групи, независимо от етническа принадлежност, социален статус, религия и пр. То води до сериозни последици и загуби за обществото, като за децата, преживели насилие е много по-вероятно да: прибягват до употреба на наркотици; да страдат от депресии и други психологически заболявания; да влизат в конфликт със закона; да имат проблеми с ученето; да имат влошено психологическо и физическо развитие. В световен мащаб, икономическите загуби от последиците, настъпващи вследствие насилето над децата се изчисляват на 3 до 8% от световния брутен вътрешен продукт.

На националната телефонна линия за децата, поддържана от Асоциация „Анимус“ и ДАЗД, са получени 11 000 обаждания от деца през миналата година. 700 т тях са за случаи на насилие.

В противоречие с наблюденията от практиката и обратната връзка на експертите и работата на терен на организациите – членове на Обединението, се наблюдава намаление на подадените сигнали и отворените случаи по тях от Отделите за закрила на детето за 2017 г. спрямо предходни години. В сравнение с 2015 г. и 2016 г., когато подадените сигнали са приблизително 3 700 и 3 200, а отворените по тях случаи са съответно 957 за 2015 г. и 681 за 2016 г., то сигналите за 2017 г. са 1 282, от които са открити 382 случая. За сравнение, през 2007 г., са идентифицирани близо 4 693 случая на насилие над деца, като от тях 3 929 са били регистрирани.

„В ежедневната си работа в училище с деца с трудности установявам, че те имат нещо общо – в семействата им има насилие. Там, където връзката с родителите е разрушена в най-ранна възраст и детето не се чувства разбрано и ценено, възниква проблемът. Детето не може да направи връзка със собствения си свят и света отвън. Днешните родители не искат да повтарят авторитарния модел, но не знаят с какво да го заменят и това също поражда конфликти“, смята училищният психолог Анет Маринова.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара