Липсата на места в общинските ясли и детски градини в  София е проблем, който се задълбочава от години. Въпреки многократно дадените заявки, Столична община не полага достатъчно усилия за решаването му. Хиляди деца ежегодно не се класират за място в детска градина, а техните родители са поставяни в изключително затруднена ситуация.

Рядко обаче в публичността се говори затова, че тъкмо жените са най-потърпевши.

Феминистката организация ЛевФем представя социологическо изследване за ефекта от липсата на места в общински детски градини и ясли в София върху живота на жените. Изследването се базира на представително допитване до 300 жени в столицата, майки на деца на възраст 1-6 години, проведено от Глобал Метрикс ЕООД между ноември 2021 – януари 2022 г.. Ръководител на изследването е д-р Леа Вайсова. Проучването е финансирано от Български фонд за жените.

Ето и някои акценти:

  • Tъй като жените са тези, които поемат грижата за децата, то те са и тези, които удължават своето майчинство за втора година, когато децата им не са се класирали. В изследвания период това означава, че доходът им се е редуцирал до 380 лв. и/ или 650 лв.
  • Майките също така ползват натрупан платен годишен отпуск, но не малка част от тях са принудени да прибягват и към неплатен отпуск след изтичането на майчинството. Следователно, ако детето не е прието до 2-годишна възраст, то те биват лишени напълно от доход.
  • Немалка част от жените преминават и на почасова трудова заетост и по-гъвкав режим на работа (16 % от жените с 1 дете и 31,3 % с две деца на възраст до 6 години). Така те получават по-ниско възнаграждение спрямо онези, които могат да участват пълноценно на пазара на труда, както и осигурителният им стаж намалява, което в дългосрочен план се отразява негативно на средномесечния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, въпреки че по-голяма част от майките са дори с висше образование.
  • 12 % са напуснали работните си места.

Така животът на жените бива сведен основно до социалната роля на „майка“ и те са принудени да полагат ниско платен или безплатен грижовен труд, а доходът им значително намалява поради невъзможност да работят. Това ги поставя в зависимост от семейството и/ или партньора/ съпруга, ако могат да разчитат на такъв тип подкрепа.

Основният извод от изследването е, че липсата на места в общинските ясли и детски градини обострят социално-икономически неравенства, които се преплитат с полови неравенства. Домакинствата, които не могат финансово да си позволят частна услуга, компенсират с нископлатен и/ или безплатен грижовен труд, извършван от страна на жените, които се декласират и прекомерно натоварват.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара