Богородична пита, наричана още – богородичен хляб, първа пита, бърза пита, малка пита, топла пита, пепелаш, малък спигаль, месирф, колак, клин, кадене – е прясна пита, която се меси веднага след раж­дането на дете. Тогава се случва и обреден комплекс, който се изпълнява от жените в къ­щата, непосредствено след раждане на дете.

Богородичната пита се меси от свекървата, храначката или зълвата, облечена в невестинските дрехи на родилката и с нейните сватбени накити. Пече се в пепелта на огнището или в подница. Тя е без украса, „за да не боледува детето от шарка“ и „да не му излизат пъпки“.

Богородица присъства и пома­га на всяко раждане и чака разчупва­нето на питата, за да си отиде: затова с омесването й се бърза, та светицата да може да помогне и на други родилки.

На обреда присъстват само жени и деца от семейството и много рядко – съседки.

Питата осигурява навременен брак

и плодовитост на детето в бъдеще. Бабата прекадява питата, вдига я високо и благославя: „Който няма – да има. Който има – да завтори (повто­ри). Айде, Света Богородица напред и ние след нея“. После я разчупва и дава първото парче на родилката, за да й дойде млякото, второто оставя за Св. Богородица, за да може да си оти­де, и останалите – на всички присъст­ващи. Поднася се още сол, лук, пипер или набързо приготвено ястие.

Всяка жена дава на родилката яйце и парче плат за пелени, а след това й оставя първия си залък. Храначката захранва детето.

На Богородична пита не присъстват мъже,

моми, нераждали жени, бездетки, же­ни-кърмачки (за да не спре млякото на родилката), жени, които са имали интимен контакт с мъжете си предиш­ната нощ, и жени с менструация. Има опасност последните да донесат на детето „мурдарлък“. Ако присъствието на жена в мензис не може да се из­бегне, тя трябва още с влизането си да прошепне на детето: „Аз съм като майка ти“.

С Богородична пита завършват обредите около раждането на детето.

Текстът е част от енциклопедичната книга „Българска народна медицина“ на академично издателство „Проф. Марин Дринов“.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара