Ведите са едни от най-древните текстове на човешкаkrта култура, съхранили в себе си митологичните представи, ритуалните практики, религиозните вярвания, духовните ценности и предфилософските размишления на древните индоарии. Ведите предопределят тенденциите в развитието на цялата индийска духовна култура за векове напред, те са критерият, с който се съизмерват възникналите по-късно религиозни и философски учения, дори когато отричат техния авторитет и сакралност.

Ведите – както пише Паникар, един от най-проникновените им изследователи – са „като разбулване на дълбини, които все още отекват в сърцето на съвременния човек, така че той да може да осъзнае по-добре собственото си човешко наследство и по този начин – първоизточниците на собствените си съществувания“.

Монографията, чието второ издание става факт благодарение на издателство „Изток-Запад“, съчетава филологичния анализ на основния корпус от ведически текстове със задълбочена научна интерпретация на митологията, ритуалите и религиозно-философските идеи на ведическите арии, в които са артикулирани техните основополагащи религиозно-магически, онтологични и гносеологични концепции.

За автора

Проф. д-р Милена Братоева е преподавател по индийска литература и култура в СУ „Св. Климент Охридски“. Води лекционни курсове по Ведическа литература и култура, Древноиндийска епическа литература, Класическа санскритска литература, Съвременна литература на хинди, Съвременна индийска култура между традицията и модерността, Основни символи и кодове на традиционната индийска литература и др.  Автор е на множество научни публикации.

Специализирала е в Германия и в Индия. Понастоящем е зам.-декан по учебната дейност на Факултета по класически и нови филологии в СУ, а в периода 2011–2019 г.  е ръководител на катедра „Класически Изток“ (специалност Индология, Иранистика, Арменистика и Кавказология) в същия факултет на Софийския университет.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара