От  31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици, а студентите ще могат да учат присъствено още от утре. Това гласи заповед на министъра на здравеопазването. От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.

В заповедта се казва още, че утре спортните състезания ще се провеждат при заемане на публиката на не повече от 50% от капацитета на съоръжението, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на маски.

Учебната година се удължава за малко над 300 училища, които в края на миналата година са прекъснали временно заниманията от 1 до 4 клас. Учебният срок за учениците до 1 клас ще приключи на 23 юни, а учениците от 6 до 6 клас – на 30 юни.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара