Министрите на здравеопазването и образованието, представители на асоциацията „Родители“, на Национална мрежа за децата и на Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система проведоха срещапо повод на проучването сред родителите относно нагласите им към възможността учениците да бъдат тествани с бърз антигенен тест, съобщиха от просветното министрество.

По време на разговора са били обсъдени най-често задаваните въпроси от страна на родителите. За да отговорят на тях и възникналите притеснения, от МОН предоставиха допълнителна информация със зададените въпроси, както и отговорите на министреството

Каква е целта на тестването и колко често ще се прави?

Целта на провеждането на антигенно тестване сред учениците е да се направи „моментна снимка“ на заболяемостта в училищата след частичното възстановяване на учебния процес. По този начин ще се гарантира максимално безопасна среда, за да продължи присъственото обучение.

За коя възраст се отнася тестването?

Тестването ще може да бъде проведено на желаещите ученици от първи до 12-и клас“. То няма да е задължително, а по желание и със съгласието на родителите. Тестване няма да се прави на децата в предучилищна възраст – в детските градини.

Кой взима пробата, къде и как? Кой получава резултатите?

За резултатите на всеки един ученик ще бъдат уведомени лично неговите родители, а при необходимост от последващи действия /карантиниране на паралелка и/или допълнително изследвания на контактни лица/ – съответният класен ръководител и директор на училище.

В резултат на получената информация от проучването и осигуряването на необходимия брой тестове, ще бъде определено за отделните училища времето и медицинските специалисти, които ще извършат тестването. На учениците ще бъде направен антигенен тест от медицинско лице, като процедурата цели откриване на вируса, което може да предизвика локален дискомфорт.

В кои случаи може да се назначи повторен тест с РСR?

PCR тест е възможно да бъде назначен само в случаи, когато това е предписанието и препоръката на медицинско лице.

Предвижда ли се тестване за антитела?

На този етап не се предвижда прилагане на тестове за откриване на антитела сред учениците и учителите.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара