Децата в София от прогимназиален етап утре на училище ли са? Това е най-често задаваният въпрос в различни групи в социалните мрежи, след като днес бяха съобщени нови мерки във връзка с коронавируса – първо от кмета на София, а след това от здравния министър.

Учениците от 6 и 7 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от 13 ноември до 27 ноември, бе решението на заседанието Софийският щаб за борба с коронавируса. Вечерта обаче здравният министър издаде заповед, според която се удължава онлнайн обучението на гимназистите от 12 до 30 ноември, като това ше важи и за учениците от 5-и до 7-ми клас. Ето текстът на заповедта:

„Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболеваемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Някои от директорите споделили с родители, че децата трябва да учат присъствено, тъй като няма още заповед от министъра на образованието.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара