Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на България до 29.03.2020 г.:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

Банките и бензиностанциите ще продължат работа, със съответните предпазни средства за персонала.

Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други)

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число:

филтър, дезинфекция и проветряване,

инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Банките и бензиностанциите ще продължат работа, със съответните предпазни средства за персонала.

Близо 700-те хиляди ученици и 65-те хиляди учители в България трябва да минат на електронно обучение от понеделник. „Ще опитаме още от понеделник с електронното образование. Събота и неделя системата ще се подготви. Целта е да започнем с максимален брой ученици“, заяви просветният министър Красимир Вълче. Според премиера Борисов ще се използват и каналите на националната телевизия – БНТ2 и БНТ4 за преподаване.

Премиерът препоръча да се помисли и за премахване на синята и зелената зона в работните часове, за да не ходят хората с градския транспорт на работа.

Народното събрание гласува промени в закони, според които ще има затвор до 5 г. и глоба до 50 000 лв за всеки, който не спазва мерките по време на епидемия.

Стана ясно и, че днес има 8 нови случая на заразени с коронавируса. Така общият им брой вече е 31.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара