Кауза.БГ е проект на Националния дарителски фонд „13 века България“, в който всеки може да предложи  кауза, стига тя да е родолюбива,  общественозначима и близка до българското сърце. След проверката на необходимите документи и подписването на договор, инициативата се публикува на дарителския сайт.

Платформата за споделени проекти с непреходна стойност –  КауЗа.БГ, е поредното доказателство за несломимото желание на Фонда за добротворчество и патриотични дела.

В нея всеки може да сподели напълно безкористно своята идея, да я развие сред съмишленици и да потърси обществена подкрепа, за съграждането на стойностен проект на ползу роду. А Фондът със своята дългогодишна история и почтено наследство ще бъде естествен гарант за честното събиране и разходване на средствата.

Националният дарителски фонд „13 века България“ е единствената организация устояла на времето. Вече 40 години той поддържа възрожденския дух на

дарителството и щедрото родолюбие.

КауЗа.БГ е широко отворен за сърцати личности и организации, защото претворява и надгражда изначалната идея на НДФ „13 века България“, залегнала в закон за създаването му, който регламентира точно неговата дейност.

Ако искате да разберете повече подробности за дарителската мисия на Фонда, четете тук.

Дарителският сайт предлага възможност всеки да популяризира обществено значимата си идея или да подкрепи такава според възможностите си. Но творческото вдъхновение не е достатъчна причина

добрата кауза да намери място

на платформата. Необходим е набор от задължителни документи,  които  да гарантират безупречна обосновка и финансов контрол за всеки етап от кампанията.

А сподвижниците на каузата могат да следят онлайн какъв процент от сумата, която се изплаща след края на обявения  срок, е събран.

КауЗа БГ спазва утвърдените от световната практика принципи на дарителството: законосъобразност,

прозрачност, честност, почтеност

и финансова отговорност, а Националният  дарителски фонд „13 века България“ бди за изпълнението на волята на дарителите.

Необходимите стъпки и документи за създаване на кауза можете да откриете тук.

В случай, че ви допада някоя от качените вече каузи, подкрепете ги с щедро сърце.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара