Повече жени, отколкото мъже в Европа завършват висше образование (виж инфографиката долу), въпреки това дамите заемат по-малко работни места и получават по-ниско заплащане от мъжете.

Повечето жени в ЕС избират специалности, свъразни с образование и обучение (79,1% от всички получили дипломи) и здравеопазване и социални дейности (76% от всички). По-малък е делът на жените от висшистите, завършили точни науки, математика и информатика (40,8%) и инженерни науки (26,6%). Затова една от стратегиите на ЕС за постигане на равенство между половете е насърчаването на момичетата да избират кариера в областта на науките, технологиите и инженерните специалности.

Въпреки че в ЕС жените са добре образовани и като цяло имат по-високи академични квалификации от мъжете, все още има дълбока пропаст между тяхното ниво на образование и възможностите за кариерно развитие. Според данни на Европейската комисия в момента 74,2% от мъжете в съюза работят и само 62,5% от жените. Жените по-често заемат несигурни работни места, с временни договори и по-ниски заплати. Към днешна дата 16,4% е разликата в заплащането между мъжете и жените в ЕС. Разликата в размера на пенсиите е още по-драстична в полза на мъжете – 39%.  Близо една трета от жените работят на непълен работен ден в сравнение с 8,4% от мъжете. Същевременно все още предимно жените носят бремето на домакинската работа и грижата за децата и хората в нужда в семейството.

Жените продължават да бъдат слабо представени в определени сектори, във висшия мениджмънт и на отговорни постове.

original

Facebook Twitter Google+

0 Коментара