За трета поредна година Виена Ин Витро център постигна изключително висока успеваемост на живородените бебета, заяви проф. Хайнц Щромер, основател и медицински директор на клиниката в България. 44% от двойките, на които е направена ин витро процедура в центъра през 2013 год., са се сдобили с дете. Постигнатите резултати на клиниката по критерий живородени бебета след извършени ин витро процедури или т. нар. „Take Home Baby Rate‘‘ (THBR) е значително по-висок и от средните стойности в Европа от 26-30%. Това показва, че при наличие на нужните знания, подход и оборудване, близо половината пациенти могат да сбъднат своята мечта за дете от първия опит, поясни проф. Щромер.

Senkova&Stromher

През 2014 год. Виена Ин Витро център постигна и 54% клинични бременности на ембриотрансфер, като отбеляза покачване на успеваемостта спрямо 2013 год. с 6%.

„Една от причините за високата успеваемост на Виена Ин Витро център е различният подход към двойките с репродуктивни проблеми и прилагането на високи стандарти за качество, които са наложени в тази клиника. Работейки в непрекъсната колаборация и обменяйки опит с другите 5 клиники на проф. Щромер в Европа, ние ежедневно повишаваме квалификацията си и предлагаме на пациентите си обслужване, каквото биха получили във всяка престижна клиника в Европа. Работим и с Центъра за астистирана репродукция (ЦАР) и така можем да осигурим на пациентите си австрийско обслужване тук, на практика безплатно“, каза д-р Ралица Сенкова, специалист по репродуктивна медицина и медицински директор на Виена Ин витро център.

Сериозен проблем у нас е, че липсва система за надеждно събиране и анализ на данните, които се подават от лицензираните 37 ин витро клиники в България за броя на пациентите, за извършените процедури и за родените бебета, вследствие на ин  витро лечение.

В Австрия от близо 2 години данните за броя на ражданията чрез ин витро процедури са публични и ако това изискване не е изпълнено, двойката, получила финансиране от държавата, трябва да върне реимбурсираната сума. Клиниките докладват в специална онлайн платформа по време на лечението конкретни данни за хода на самата процедура, както и за резултата от нея. Тъй като системата е онлайн базирана, регистрацията на двойките отнема 20 сек и те могат да започнат лечението веднага. По този начин информацията кой център каква успеваемост постига и колко са реално родените бебета с помощ от държавата, е публична.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара