18 сътрудничещи лекари от Wiener Privatklinik, една от най-големите частни болници в Австрия, сертифицирана с World’s Best Hospitals, класирани сред „2% от най-цитираните учени в света“ за 2023 г., според класацията публикувана наскоро от Станфордския университет и издателство Elsevier.

Сътрудничещите лекари в болницата WPK са с постоянно присъствие в годишната класация на Станфорд за приноса си в медицинските проучвания. Тази година техният брой се увеличи до 18, с четирима повече от предходната година. 12 лекари от тях се нареждат сред 100 000-те най-добри изследователи в световен мащаб във всички области, въз основа на нивото на цитиране на публикуваните от тях трудове. Освен това, 8 лекари също се нареждат сред първите 1000 в света в конкретната област на изследване.

„Радваме се да видим толкова много експерти от екипа на Wiener Privatklinik в тази престижна класация и ги поздравяваме за изключителното им представяне. Присъствието им в тазгодишната класация „2% от най-цитираните учени в света за 2023 г. е признание за значителния им принос за развитието на съвременната медицина и уважението, с което се ползват в академичната общност. Тези постижения потвърждават и високото качество на медицинските услуги, предоставяни от болница WPK. Горди сме, че можем да предложим на нашите пациенти в България и Европа достъп до техния изключителен опит и знания, така че те да имат увереността, че са в ръцете на висококвалифицирани специалисти“, споделя д-р Валтер Ебм, главен изпълнителен директор, генерален директор на Wiener Privatklinik.

Престижната класация, с шесто издание тази година включва около 200 000 международно активни учени, класирани в 22 области и 174 научни подобласти. Класацията се изготвя на базата на библиометрични данни от профилите на авторите в Scopus – международна база данни за научна литература, актуализирана на 1 октомври 2023 г. При оценяването са разгледани няколко показателя, включително общ брой цитирания, индекс на Хирш, цитирания на статии, публикувани като първи автор, самостоятелен автор или съавтор, и съставен показател.

Списъкът на 18-те лекари, сътрудничещи на WPK, номинирани от Станфордския университет сред топ 2% на най-цитираните изследователи в света, се състои от:

Унив. проф. д-р Зигфрид Каспер, специалист по психиатрия и психотерапия – сред 100 000-те най-добри изследователи  

Основната му област на интерес обхваща биологичната основа на психичните разстройства, като депресия, тревожност, психоза и деменция. Той заема 142-ро място в света в областта на психиатрията от общо 75 292 изследователи.

Унив. проф. д-р Шарох Ф. Шариат, специалист по урологична онкология – сред 100 000-те най-добри изследователи.

С над 25 години опит и изследователска дейност в областта на урологичната онкология. Заема 143-то място в света в областта на урологията и нефрологията от общо 82 885 изследователи.

Унив. проф. д-р Георг Щингл, специалист по дерматология и имунология – сред 100 000-те най-добри изследователи 

Научните му интереси включват имунопатогенеза на възпалителни и неопластични кожни заболявания, както и молекулярна фармакология и имунофармакология. Заема 246-то място в света в областта на дерматологията – венерологията от общо 54 095 изследователи.

Унив. проф. д-р Кристоф Цилински, специалист по онкология и клинична имунология – сред 100 000-те най-добри изследователи 

Той е допринесъл за разработването на съвременни онкологични терапии, като имунотерапия, персонализирани целеви терапии и лечение на тромбоемболизъм, свързан с рака.

Проф. д-р Ерих Минар, специалист по ангиология – 100 000-те най-добри изследователи 

Основните му области на изследване включват хирургия, радиология, ангиопластика, стентиране и рестеноза.

Унив. проф. д-р Валтер Клепетко, специалист по гръдна хирургия – сред 100 000-те най-добри изследователи 

Провежда задълбочени изследвания в областта на гръдната хирургия и белодробната трансплантация. Той заема 558-мо място в света в областта на пулмологията/дихателната система от общо 62 427 изследователи.

Унив. проф. д-р Дан Ружеску, специалист по психиатрия – сред 100 000-те най-добри изследователи 

Основните му сфери на интерес са неврогенетика, шизофрения, болест на Алцхаймер и неврокогнитивна психология.

Унив. проф. д-р Мартин Шилингер, специалист по вътрешни болести, ангиология и кардиология – сред 100 000-те най-добри изследователи 

Неговата научна дейност се фокусира върху разработването на съвременни техники в областта на катетеризацията и имплантацията на стентове.

Унив. проф. д-р Райнер Коц, специалист по ортопедия, хирургия на костни тумори и хирургия на гръбначния стълб – сред 100 000-те най-добри изследователи 

Той има над 50 години хирургичен и изследователски опит. Заема 540-то място в света по ортопедия от общо 77 248 изследователи.

Унив. проф. д-р Антон Лугер, специалист по ендокринология и метаболитни заболявания– сред 100 000-те най-добри изследователи.

Публикувал е над 300 статии в научни списания, обхващащи области на клинични изследвания.

Унив. проф. д-р Паул Кньобел, специалист по онкология в областта на хематологията – сред сред 100 000-те най-добри изследователи

Автор е на многобройни научни статии по теми като фибринолиза, хемофилия и кръвосъсирване.

Петер Мархофер, специалист по детска анестезия и интензивно лечение в педиатрията – сред 100 000-те най-добри изследователи.

Основната му изследователска област е регионалната и детската анестезия.

Унив. проф. д-р Рупърт Менапаче, специалист по офталмология 

Той е експерт по минимално инвазивна хирургия на катаракта, рефрактивна хирургия, глаукомна хирургия и травма и реконструктивна хирургия на предния очен сегмент. Заема 654-то място в света в областта на офталмологията – оптометрия от общо 72 989 изследователи.

Унив. проф. д-р Бруно Нидерле, специалист по ендокринна и съдова хирургия 

Основните му специалности включват рак на щитовидната жлеза, включително медуларен рак, невроендокринни тумори и хиперпаратиреоидизъм. Той заема 946-о място в света по хирургия от общо 125 272 изследователи.

Унив. проф. д-р Себастиан Шопман, специалист по обща и висцерална хирургия 

Научните му интереси включват рак на хранопровода, хранопровод на Барет, минимално инвазивна хирургия на рака, гастроезофагеална рефлуксна болест, профилактична хирургия и лимфни метастази.

Унив. проф. д-р Емека Нкенке, специалист по орална и лицево-челюстна хирургия 

Той специализира ортогнатична хирургия, краниофациална хирургия и реконструктивна хирургия и е пионер в областта на направляваната хирургия на зъбни импланти. Заема на 882-ро място в областта на стоматологията сред 83 997 изследователи.

Унив. проф. д-р Хайнц Кьолбъл, специалист по акушерство и гинекология

Научните ѝ интереси включват урогинекология, гинекологична онкология и гинекологична хирургия.

Унив. проф. д-р Рупърт Барч, специалист по хематоонкология и вътрешни болести

Клиничната и научната работа на д-р Рупърт Барч е насочена към рака на гърдата и мозъчните метастази.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара