18-годишната Емa Христова, възпитаничка на ПЧМГ – София, ще бъде млад посланик на климата на европейската инициатива “Климат на промяната” (#ClimateOfChange) в рамките на предстоящата 27-a конференция на ООН за изменението на климата (COP27), която ще се проведе от 6 до 18 ноември 2022 г. в Шарм Ел Шейх, Египет.

Ема Христова Климат на промяна

Заедно с 5 свои връстници от Гърция, Испания, Полша, Унгария, Франция, Емa ще връчи подписката от международната петиция “Климат на промяна” на представители на Европейската комисия по време на най-мащабното и значимо световно събитие, свързано с изменението на климата, което започва след броени дни.

Основните 4 искания в Петицията “Климат на промяна”, която събира подкрепа от граждани от общо 14 европейски държави, са изведени на база осъществени проучвания и доклади, в рамките на проект „Климат на промяна“, в който Фондация “ЕкоОбщност” е българският партньор: ограничаване на глобалното затопляне под 1,5 °C и пренасрочване на целите на ЕС  за климатична неутралност за 2040 г., едно десетилетие по-рано от сегашния срок 2050 г.; преминаване към икономика на благосъстоянието, която е социално и екологично справедлива и поставя интересите на обществото и природата пред тези на корпорациите; осигуряване на финансова и техническа подкрепа от страна на ЕС на държавите, засегнати от изменението на климата, и създаване на международна схема за защита на миграцията по климатични причини; предоставяне на възможност за участие на младите европейски граждани и включване на гледните им точки в политическия процес, чрез създаване на младежки съвети в ЕС и отделните държави-членки.

Видео – петиция “Климат на промяна”:

“Чувствам се изключително развълнувана от това предстоящо събитие, защото по този начин ще сбъдна цели две мои мечти – да посетя Египет и да бъда част от COP 27. – споделя Ема в интервю за проекта “Климат на промяна”  – Събитието има определяща роля в борбата срещу климатичните промени, която се превърна и в моя мисия и именно затова е чест за мен да бъда посланик на България там.”

Ема Христова климат за промянаВ ролята си на млад европейски гражданин с активна позиция по отношение на климата и околната среда, Ема подкрепя петицията и заложените в нея искания: “Петицията е изключително важна, тъй като прилага на практика нашите идеи. Ако те останат само в дебатите, то тези идеи няма да имат реален смисъл, но сега чрез петицията те имат шанс да придобият фактически облик и да ги видим приложени. Но, за да бъдат приложени в реалността, първо е необходимо да бъдат забелязани от правилните хора и за да се случи това, е безкрайно важно колкото се може повече хора да я подпишат.

Ема Христова Климат за промяна

Еми е един от най-активните млади посланици на международната инициатива “Климат на промяната” от присъединяването си към нея и вече многократно показа ангажираността си и качествата, които би следвало да притежава всеки бъдещ млад лидер – първо чрез участието си на международните дебати “Климат на промяна” в Брюксел в края на 2021, където отборът й се класира на първо място и като участник в Международното лятно училище в Кипър през юли 2022, откъдето се завърна с много нови знания и умения.

Ема Христова се присъединява към “Климат на промяна” още през 2020 година, когато като ученичка в ПЧМГ София вече е развила силни интереси в сферата на екологията и въпросите за климата и климатичните промени: “Разбрах за проекта #ClimateOfChange от моята учителка по философия. Реших да се включа, тъй като проектът комбинира дебати и същевременно предлага прекрасната възможност ние проактивно да направим промяната, а не само да наблюдаваме ефекта от климатичните промени. Видях много смисъл в участието ми, защото знаех, че ще развия своите дебатьорски умения и ще се запозная с много нови хора със сходни на моите интереси, но едновременно с това ще допринеса към проекта и впоследствие и към осъществяването на неговите цели в реалния свят”.

“В България темата за климатичните промени се посреща с доста скептицизъм от младите хора. Мненията са противоречиви, а дори някои да вярват в мисията за борбата срещу климатичните промени, те рядко изразяват мнението си, тъй като се притесняват, че няма да бъдат разбрани от другите. Вярвам, че трябва да се работи в тази насока – борбата срещу климатичните промени да бъде популяризирана и именно младите да бъдат активни участници в нея, споделя младата активна българка, която понастоящем продължава образованието си в университета  “Пари-Дофин” във Франция.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара