Дъглас Адаме (Дъглас Ноел Адамс, 1952-2001, култов английски писател с абсурдистко чувство за хумор, автор на фантастични книги, сред които най-популярна е „Пътеводител на галактическия стопаджия“.

Да караш Порше в Лондон е все едно да занесеш ваза от династията Мин на футболен мач.

***

Обичайната грешка на хората, които се опитват да измислят нещо, с което може да работи и пълен идиот, е подценяването на онази неве­роятна изобретателност, която притежават пълните идиоти.

***

Помисли си, че целият му живот е нещо като сън и понякога се питаше чий е този сън и дали онези, които го сънуват, се забавляват.

***

Хората не се гордеят с предците си и рядко ги канят на вечеря.

***

Човешките същества, които имат почти уникалната способност да се учат от опита на другите, са забележителни и с очевидното си неже­лание да го правят.

***

Не искам да умирам сега! Все още имам главоболие! Не искам да оти­вам в рая с главоболие. Ако се случи точно сега, ще бъда в лошо настроение и няма да мога да се насладя на мига.

***

Темата за религиите живо ме интересува. Но съм озадачен, че хората могат да взимат всичко това насериозно.

***

Обичам крайните срокове. Много харесвам свистящия звук при отлитането им.

***

В началото била сътворена Вселената. Това ядосало много хора и в общи линии този ход не се радвал на голяма популярност.

***

В онези дни духовете били смели, залозите високи, мъжете истински, жените истински жени и мъхнатите създания от Алфа Кентавър били истински мъхнати създания от Алфа Кентавър.

***

Животът е като грейпфрут. Той е оранжев и сочен и има семки. И някои същества хапват по половин за закуска.

***

Основната разлика между нещо, което може да се счупи и нещо, ко­ето не би могло да се счупи, е тази, че когато се счупи нещо, което не би могло да се счупи, в повечето случаи то не би могло и да се поправи.

***

Космическият кораб висеше в небето по начин твърде различен от тухлите.

***

Летенето е изкуство или по-скоро трябва да му хванеш цаката. А ца­ката му е в това да се научиш как да се стрелнеш към земята и да я пропуснеш.

***

Има една теория, която твърди, че ако някой тръгне да разсъждава какво е Вселената и защо е тук, тя незабавно ще изчезне и ще бъде за­менена с нещо още по-чудато и необяснимо. Има и друга теория, ко­ято казва, че това вече се е случвало.

***

Времето е илюзия. Времето за обяд още по-голяма.

***

Времето, така да се каже, е най-лошото място, където можеш да се изгубиш. Ако си изгубен в пространството, поне има как да си запълниш времето.

***

Мисля, че днес е четвъртък. Никога не можах да хвана цаката на този ден от седмицата.

***

He вярвам в това. Ако щеш докажи ми го, и пак няма да вярвам в него.

***

В първия момент не се случи нищо. Сетне мина още една секунда и продължи да не се случва нищо.

***

Нищо не пътува по-бързо от скоростта на светлината с изключение на лошата новина, която следва свои собствени закони.

***

Ако някой е мисли за таралеж, просто му дайте огледало и няколко снимки на таралежи и го оставете сам да си преценява.

***

Отказвам да отговоря на този въпрос поради това, че не знам отговора.

***

Не е ли достатъчно да решиш, че една градина е красива, без да се налага да вярваш, че в дъното на това стоят феи?

***

Животът се пропилява в живеене.

***

Човек живеe и се учи. Е, във всеки случай живее.

***

Въпросната мисъл дори не беше започнала да обмисля възможността да прелети през ума ми.

***

Артър: В такива моменти винаги ми се иска да бях слушал майка си.

Форд: Защо какво би казала майка ти?

Артър: Не нам, никога не я слушах.

***

Проучванията му бяха пълен хаос, като резултата от експлозия в обществена библиотека.

***

Доказан факт е, че хората, които искат да управляват други хора, са най-малко пригодни за това… Ако някой може да се добере до поста на Президент, в никакъв случай не трябва да му се позволява да работи като такъв.

***

Какво ще правите, ако се озовете заклещен в някоя пукнатина в земя­та под ограден камък, без шансове за спасение. Замислете се колко щастлив е бил животът ви до този момент. Има и друга възможност – ако животът ви не е бил толкова щастлив досега, което е по-вероятно предвид на сегашното ви положение, замислете се какъв късмет сте извадили, е всичко това скоро вече няма да ви тревожи.

***

Известно е, че има безброй много светове, просто защото и про­странството е безкрайно голямо. Но не всеки от тях е населен. Всяко крайно число, разделено на безкрайно се доближава до нищото. От­тук следва, че населението на вселената също е нула, и че същест­вата, които срещате от време на време, са продукт на болното ви въ­ображение.

***

Хората винаги са смятали, че са много по-интелигентни от делфини­те, защото са постигнали много повече неща: колелото, Ню Йорк, войните и т.н., докато делфините само се плацикат във водата и се за­бавляват. От друга страна делфините винаги са смятали, че са много по-интелигентни от хората точно по същите причини.

***

Пространството е голямо. Просто не можеш да си представиш колко неимоверно, безкрайно и главозамайващо голямо е то. Може би си мислиш, че се простира някъде до пътя или до дрогерията, но това е само дреболия за него.

***

Много хора, разбира се, са ставали изключително богати, но това е съвсем естествено нещо и човек не трябва да се срамува от него, за­щото нито един от хората, за които си струва да говорим, не е бил беден.

***

Той беше мечтател, мислител, умозрителен философ… или както би се изразила жена му, идиот.

***

Не е случайно, че в нито един познат език не се среща фразата „Кра­сив като летище.“

***

Младото момиче е една от най-невежите и неинтелигентни форми на Живот, на които, за мое дълбоко неудоволствие, непрекъснато се натъквам, колко и да се опитвам да ги избягвам.

***

Ако наоколо има някой по-важен от моето его, искам той да бъде за­ловен и разстрелян.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара