От поколения светът свързва работата в офис с фиксирано място и работно време от 9 до 17 часа. Днес обаче безпрецедентен брой компании възприемат много различен работен модел, който дава предимства и на тях, и на техните служители.

Независимо икономическо проучване установява, че гъвкавите форми на работа не само съкращават времето за пътуване до и от работа, но и увеличават продуктивността, намаляват текучеството и повишават чувството на удовлетворение от работата и дори творческите способности. Това е в допълнение към финансовите и стратегически преимущества, които тази промяна носи за бизнеса.

Проведеното допитване на IWG е най-мащабното досега, свързано с отношението към гъвкавите форми на работа – с повече от 18 000 анкетирани професионалисти от различни браншове в 96 държави. То установява, че всяка седмица 70% от служителите работят на различно място от офиса поне един ден седмично. Над половината (53%) работят дистанционно през половината или повече дни от седмицата, докато повече от една десета (11%) работят извън главния офис на компанията пет пъти седмично.

Според IWG – групата-майка от водещи компании за организация на работното пространство, включваща Regus – появата на тази мобилна работна сила е резултат от технологичните промени, глобализацията и метаморфозата в очакванията на служителите.

Създаване на по-доволна, по-продуктивна работна сила и в България

Преминаването към гъвкави работни пространства отразява променящите се изисквания и очаквания на работната сила. Няма съмнение, че новите тенденции бележат предимства както за компаниите, така и за служителите.

Резултатите у нас сочат:

 • 84% вярват, че гъвкавият начин на работа помага на бизнеса им да увеличи в максимална степен печалбите си;
 • 84% вярват, че гъвкавият начин на работа помага на бизнеса им да остане конкурентноспособен;
 • 86% споделят, че локациите за дистанционна работа помагат за намаляване на времето, което служителите губят за пътуване до местоработата си и обратно;
 • 81% споделят, че локациите за дистанционна работа помагат на служителите да постигнат по-добър баланс между работа и личен живот;
 • 81% от анкетираните на местно ниво посочват, че гъвкавият начин на работа им помага да задържат най-талантливите служители;
 • 70% споделят, че увеличаващ се дял от компаниите избират гъвкави работни пространства, тъй като служителите търсят локации, в които просто да се отбият
 • 75% споделят, че предоставянето на достъп до огромна мрежа от гъвкави работни пространства им помага да привличат повече таланти;
 • 88% посочват, че оптимизираните разходи са основен двигател за увеличеното използване на локации за дистанционна работа;
 • Убедително мнозинство от 92% твърдят, че гъвкавите работни пространства позволяват на служителите да бъдат по-продуктивни, когато са в движение.

Иън Халет, управляващ директор по глобалното развитие на брандовете и инициативите на групата IWG, казва: „Новите технологии означават, че много от нас вече могат да работят по всяко време и навсякъде. Предизвикателството за бизнеса е как да оптимизира тази нова среда. Компаниите осъзнават предимствата на гъвкавите работни условия и тяхната способност да повишават продуктивността, удовлетворението от работата и бизнес показателите.“

Марк Диксън, основател и CEO на IWG, добавя: „Хората от Сиатъл до Сингапур, от Лондон до Лагос вече няма нужда да прекарват толкова много време в определен офис. Навлизаме в епохата на мобилната работна сила и това е изключително вълнуващо. Не само за отделните служители, но и за бизнеса. Това е огромна промяна в сферата на работните пространства в глобален мащаб, а бизнесите вече се замислят сериозно какво означава това за тяхното портфолио от корпоративни недвижими имоти.“

Проучването на IWG в световен мащаб установява също, че бизнесът осъзнава, че ако предложи на служителите си стратегии за гъвкави форми на работа, това ще му даде значителни преимущества:

 • Ръст на бизнеса (увеличение до 89% спрямо 67% през 2016 г.)
 • Конкурентоспособност (87% – увеличение спрямо едва 59% през 2014 г.)
 • Продуктивност (увеличение до 82% спрямо 75% през 2013 г.)
 • Привличане и задържане на работа на изявени таланти (увеличение до 80% спрямо 64% през 2016 г.)
 • Максимизиране на печалбата (83%)

Всеки търси опцията „при поискване“

Проучването показва също, че гъвкавите работни условия и използването на споделени работни пространства вече не са запазена територия на стартиращите компании. Най-успешните имена в световния бизнес, включително компании като Etihad Airways, Diesel, GSK, Mastercard, Microsoft, Oracle и Uber, вече възприемат гъвкавото работно пространство като подход.

Г-н Диксън добавя: „Промените в технологиите и цифровизацията водят до все по-широко използване на услуги при поискване в бизнеса изобщо, като организации от всякаква величина се стремят все повече да предават второстепенните си дейности на аутсорсинг. Гъвкавите работни условия, осъществявани с подкрепата на професионална мрежа от работни пространства при поискване, днес са поставени на обсъждане от старшите ръководители по отношение на фирмени функции като управление на риска, развитие на бизнеса, управление на човешките ресурси, маркетинг и стратегическо планиране.

Един ден, и то скоро, гъвкавите форми на работа ще се наричат просто „работа“. Наближаваме повратната точка.“

Facebook Twitter Google+

0 Коментара