Отговорете с „Да“ или „Не“ на следните въпроси:

  • 1. Смеете ли се често?
  • 2. Можете ли умело да се измъкнете от неприятни положения?
  • 3. Съумявате ли да разговаряте спокойно, когато сте ядосани?
  • 4. Ако някои ви каже, че бракът е най-глупавото нещо в света, съмнявате ли се в това?

  • 5. Смеете ли се понякога, когато сте съвсем сами, например когато гледате филм, пиеса или четете нещо смешно?
  • 6. Обичате ли да разказвате вицове или случки, които разсмиват околните?
  • 7. Когато някой ви казва лъжи в лицето, успявате ли да обърнете разговора в шега?
  • 8. Вие самите убедени ли сте, че имате чувство за хумор?

Отговори

Ако сте отговорили с „Да“ на 6 и повече въпроса: вашето чувство за хумор е много развито. Вие умеете да се справяте с всички положения, дори и с най-неприятните.

Ако сте отговорили с „Да“ на 4 и по-малко въпроса: нямате чувство за хумор. Пазете се от неприятни разговори, защото няма да доведат до нищо добро. Запомнете: хуморът и смехът помагат на хората да преодолеят много критични и тежки моменти.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара