Наскоро отбелязахме световния ден за борба с рака на белия дроб. Основен рисков фактор за това заболяване остава тютюнопушенето, докато влиянието на околната среда и радиационното излъчване имат далеч по-малка роля при определянето на риска. Виенския специалист проф.д-р Волфганг Кьостлер разказва за причините за заболяването, симптомите му, напредъка в медицината и различните терапевтични подходи при лечението на ракa на белите дробове.

 

Кои са основните причини за развиването на рак на белия дроб и какви са стадиите на заболяването?

Трите основни причини за развитие на рак на белия дроб са пушенето, пушенето и пак пушенето. Други причини като излагане на радиационно излъчване и токсини от околната среда играят значително по-малка роля като фактори. Това е отразено от епидемологията – 9 от 10 случая на рак на белите дробове се появяват в настоящ или бивш пушач.

Има четири етапа на рака на белите дробове според размера и степента на първичния тумор и локалните тумори на лимфните възли. Случаи, класифицирани като стадий I или II  на заболяване често се лекуват чрез хирургическа намеса, която често трябва да бъде последвана от лъчетерапия. Много големи първични тумори, тумори, инфилтриращи съседни структури или засягане на лимфни възли, характеризират заболяване на стадий III, което вече е доста по-трудно за лечение. Повечето пациенти ще се нуждаят от комбинирани подходи при лечението, включително индукционна химиотерапия, последвана от операция или определено химиолъчение, последвано от имунотерапия. При наличие на далечни метастази ракът на белия дроб се класифицира като заболяване на стадий IV. Такива  пациенти могат рядко да бъдат тренирани с цел пълно излекуване, но при съвременни таргетни терапии и имунотерапии болестта на много пациенти може да остане под контрол с години.

Колко вида рак на белия дроб съществуват и как се различват?

Броят на разпознаваемите видове рак на белия дроб се увеличава и към момента наброява няколко дузини. Два основни типа са дребноклетъчния и недребноклетъчния рак. Последният най-общо казано се състои от няколко хистологични подвида включително аденокарцином, плоскоклетъчен карцином и недиференциран карцином. По-релевантна от хистологичната класификация обаче е молекулярната класификация на недребноклетъчния рак на белия дроб.

Близо една четвърт от белодробния рак съдържа молекулярни аберации, позволяващи насочена терапия, включваща мутации в гени като EGFR, BRAF, RET, MET и HER-2 / neu, или генетични сливания, включително ALK, ROS1, RET и NTRK семейни рецептори. Още един подтип на недребноклетъчен рак на белия дроб изразява високи нива на протеин, наречен PD-L1, при отсъствие на гореспоменатите промени. Последният подтип е изключително чувствителен към имунотерапия с така наречените инхибитори на имунната контролна точка.

Какви са симптомите на рак на белия дроб в зависимост от неговия стадии?

Това много зависи от органа, който е засегнат най-много. В ранните фази те са често продължителна кашлица, повтаряща се пневмония, хемоптиза (кръв при храчките), загуба на тегло. В по-напреднали фази може да се наблюдават припадъци от неизвестни мозъчни метастази, които да доведат до диагнозата рак на белите дробове.

Знаем, че пушенето има голям ефект върху белите дробове. Защо това се случва и при какви условия тютюнопушенето генерира рак на белия дроб?

Рискът, предизвикан от тютюнопушенето е пряко пропорционален на броя изпушени цигари и бавно намалява в годините след отказването от тютюнопушенето. Цигареният дим съдържа изобилие от канцерогени. Тези канцерогени са химикали, които действат предимно чрез случайно увреждане на ДНК на здрави белодробни клетки. Когато това увреждане възникне при гени, контролиращи растежа на клетките, тогава клетките се трансформират в ракови клетки. Това е произволно явление, но с всяка цигара вероятността се увеличава. Има и много други ефекти от цигарения дим. Те включват например предизвикване на хронично възпаление, което само по себе си насърчава развитието на микросреда, стимулираща рака.

Колко са предразположени пасивните пушачи към рак на белия дроб?

Пасивните пушачи са със значително повишен риск от рак на белия дроб. В много сценарии рискът от рак на белия дроб ще се удвои в сравнение с непушачи изложени на пасивен прием на тютюнев дим и хора, които не са изложени  на такъв.

Как се развиват методите на лечение през последните 10 години и защо имунотерапията се препоръчва при рак на белия дроб?

Напредъкът на лечението е огромен: хирургичните техники са се подобрили и стават все по-малко инвазивни. Медицинската терапия се подобри значително: Таргетираните терапии, най-вече в правенето на хапчета, станаха достъпни за много подтипове на белодробен рак и резултатите надвишават тези на химиотерапията. Имунотерапията се превърна във възможност за лечение на една трета от пациенти с рак на белия дроб, където тя работи по-добре от химиотерапията. В останалите две трети имунотерапията може да се използва за засилване на ефекта от химиотерапията. Имунотерапията може също да работи отлично за много пациенти, при които туморите са прогресирали по време или след химиотерапия. Освен това управлението на страничните ефекти от терапиите е доста по-добро. При правилни медикаменти преди терапия, рядко се наблюдава дори повръщане, предизвикано от химиотерапия.

Фокусът в практиката на проф. Кьостлер от австрийската клиника Wiener Privatklinik е комплексната диагностика и лечението на тумори на вътрешните органи. Освен това той отделя особено внимание на персонализираните терапии, които конкретно адресират индивидуалните особености на пациентите и са насочени към специфичните молекулярни и генетични характеристики на туморите. В допълнение или като алтернатива на конвенционалните медикаментозни методи (хормонална терапия, химиотерапия) прилага и по-таргетирани терапевтични възможности, като например имунотерапия с антитела.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара