Знаете ли , че трябва да сме много внимателни, когато искаме да отслабнем. Като интегративен хомеопат, все повече прилагам детоксикация и нутрициология в практиката си, защото няколко пъти се сблъсках с доста сериозни предизвикателства с пациентки.

Затлъстяване и токсини

Токсините са липофилни молекули и следователно могат да се натрупват в мастната тъкан. От една страна, това е добре, тъй като намалява концентрацията на токсини в кръвта, но от друга страна – може да бъде опасно поради силна интоксикация при рязка загуба на тегло.

Мастната тъкан, която обикновено се счита за място за съхранение на енергия, се оказва потенциално място за натрупване на токсични вещества. Въпреки че производството на повечето устойчиви органични замърсители (УОЗ) беше забранено преди години, тези токсични вещества продължават да съществуват в околната среда поради тяхната устойчивост на биоразграждане и широко разпространение в различни форми на околната среда (напр. пари, утайки, вода).

Не говорим за новите отрови и химии, които ни заливат!

До голяма степен поради тяхната липофилност, УОЗ се биоакумулират в мастната тъкан, което води до по-голямо натоварване на тялото с тези токсични вещества за околната среда със затлъстяване.

УОЗ, предизвикващи голямо безпокойство, включват полихлорирани бифенили (PCB), полихлорирани дибензо-р-диоксини и фурани (PCDD/PCDF) и полибромирани бифенили и дифенил етери (PBB/PBDE), наред с други органични съединения.

Въпросът е, че когато отслабваме е нужно

да подкрепим редица системи и органи като – черен дроб, храносмилателната и лимфната система и други, за да не си навредим.

  • Да приемаме вода и течности.
  • Да спрем някои храни или добавки, но да добавим други.
  • Да сме наясно защо сме натрупали килограми.
  • Да разпознаваме базовото състояние на тялото си и неговите нужди.
  • Да мислим и за психичното си състояние.

Добре е всичко да е съпроводено със съответните изследвания и проследяване от човек, който разбира какво се случва.

За онлайн консултации за балансирано здраве и хормони с естествени средства с д-р Весела Балтова – https://homeoart-bg.com/online-konsultacia

Facebook Twitter Google+

0 Коментара