Животът се движи по правила. Това, че голямата част от тях  все още дори не осъзнаваме, не ни освобождава от отговорността да спазваме поне тези, които са отдавна разкрити и доказани.

Те се предават през поколенията от векове във вид на заповедите, легендите, митовете, песните, приказките и поговорките… Всяко ново поколение разкрива и доказва нови правила, коригира ги с помощта на новите факти и доказателства и ги оформя като закони.

Мисля, че „златният век” на човечеството ще настъпи точно тогава, когато всеки от нас осъзнае, че неспазването на правилата е

причината на всичките ни беди и болести:

както за отделните личности, двойките, семействата, така и за нациите, държавите и цивилизацията, като цяло.

Ако учим съзнателно правилата и научаваме и децата си на тях, ще успяваме да ги видим зад нашите постоянни проблеми, а значи ще получаваме и възможността да се отървем от проблемите, като променяме поведението си и започваме да спазваме правилата.

Знам,че тогава ще живеем много по-силно и по-задраво. Пожелавам ни го от сърце!

Източник

Facebook Twitter Google+

0 Коментара