Как да устоим на предизвикателствата, които съвремието ни предлага?

В днешни дни животът е индустрия, която се създава, за да манипулира личността. Продукти, чиято цел е да подобрим нашите несъвършенства и недостатъчност.

Всеки ден от витрините, от телевизионния екран, в социалните медии и по всевъзможни начини ни се натрапва, че сме нещастни, стресирани, бързо остаряващи, бавно действащи и бавно мислещи.

Заливат ни предложения за интелектуални и материални продукти, чиято цел да подобрят нашия ум, душа и тяло, но и да ни поставят в зависимост. Да се превърнем в непрестанен потребител, който генерира приходи.

Как да излезем от колелото на хамстера?

Много просто. Трябва да започнем да си задаваме разумни въпроси, да подлагаме нещата на социална критичност, да да търсим информация. Това, което ни кара да се хипнотизираме е нашето незнание. Липса на качествена  информация за това как функционират умът, душата и тялото на човека.

Как да пренаредиш себе си отвътре?

Когато си подреден отвътре, трудно ще те манипулират отвън. Смисълът за живота е да разбереш кой си, какво можеш, защо те има и да насочиш целия си ресурс към създаването на нещо, което за теб е смислено. Да се извисиш над прозаичното, рутинното и елементарното. Да си поставяш цели, да реализираш идеи и да търсиш съмишленици в този процес.

Какво е успехът?

Той е съвкупност от много неща – личностни качества, знания, умения, пространственост на мисълта, взаимодействие с хора в успешна социална среда, цели и идеи, финансиране на идеята, представянето и в обществото, нейното успешно реализиране. Както виждате,  това е процес, в който трябва да имаш смелост, ентусиазъм и нестихваща вяра, че всичко си струва.

Защо сме на този свят?

Най-важното, което трябва да разберем за себе си е нашето предназначение – защо съм мъж или жена. Защото всяка роля има своето значение. След това да разберем каква е мисията ни в този живот – на какво съм способен и да дам своя принос, по най-добрия начин. Да натрупваме знания, да се свързваме с творческото в нас, с позитивното и градивното. И всеки път, когато се отклоняваме от този път, да търсим отговорите в нас. Защото всеки един от нас има свой модел за възприемане на света, в основата на който стои любовта. Да пренаредиш себе си означава да си наясно със себе си и да не излизаш от вътрешния си център на равновесие. Да разпознаваш емоциите и потребностите, които имаш във всеки един момент и да не позволяваш някой от вън да те манипулира и руши.

Защо е важно да си подреден отвътре?

Да подредиш себе си отвътре е най-важната задача в човешкия живот. Едва когато това се случи, човекът ще може да се заявява правилно в обществото. Ще бъде видян, разбран и чут. Ще може да реализира своите знания и умения по най-добрия начин. Другите ще го разбират и ще искат да изграждат взаимоотношения с него. Защото личността се реализира чрез взаимоотношения. На тяхната арената се проиграва всичко научено. Виждат се гъвкавостта и уменията на един човек да се договаря с другите и да се постигат резултати. Виждат се способностите му, както дали увлича другите след себе си и създава собствена социална среда. Способността на един човек да работи в екип и да създава екипи, предопределя неговата успешност – в семейството, на работното място, сред приятелите, на местата за хоби и интереси.

Как изглежда интересният човек?

Това е човек, който благодарение на вътрешната си подредба е успял да се реализира симетрично във всяка сфера на живота – здраве и външен вид, образование и култура, работа и лични финанси, взаимоотношения – партньорски, приятелски, служебни, социални, деца, хоби и интереси, личностно развитие. Това е човек, който влага усилия да е здрав и физически да изглежда естетично. Това е човек, с когото можеш да разговаряш на всякакви теми. Винаги има идеи. Самостоятелно финансира всяко свое желание. Изградил е разнородни и разнообразни взаимоотношения с хора, които имат знания в различни професионални области. Такъв човек умее да общува с лекота. Той е добър пример за децата си и умее да прекарва качествено време с тях. Гъвкав е, позитивен, космополитен, има личен стил и въз основа на него увлича другите след себе си.

Възможно ли е да се постигне такава симетрия в наше време. Не е ли идеализация за живота това?

Разбира се, че е възможно. Развитието и постиженията на една личност зависят от вътрешната й мотивация за това, както и от умението да организира живота си по най-добрия начин. Когато има системност и последователност при планирането на задачите в ежедневието, това се превръща в система от навици. В годините това вече се нарича начин на живот. Всеки човек трябва да има своя собствена програма. Всеки ден от живота си да се предизвиква сам, като търси интересното, любопитното, развиващото.

Как да открием полезната социална среда?

Този въпрос бих го разгледала от два аспекта – лични умения и интереси. Най-важната съставка в едни отношения е умението за комуникация. Да се научим да проявяваме интерес към хората. Да се научим да задаваме отворени въпроси и да изчакваме отговорите. Да бъдем отворени да даваме и да получаваме в отношенията. Да умеем да разказваме забавни истории. Да партнираме, да бъдем съпричастни, да изпитваме взаимност. Тогава ще можем да привличаме приятелства на всяко място, на което се появим. Естествено, изграждането на социална среда зависи и от нашите интереси. Да имаме желание да се запознаваме с успешни хора, носещи и предоставящи нови знания. Да отделяме необходимото време да се срещаме с тези хора и да поддържаме отношения с тях във времето. Тези хора ще ни помогнат да вземаме решения в различни ситуации.

Как да съхраним себе си в тази динамика от отношения?

Всичко зависи от темперамента на един човек. Първо той трябва да се чувства жив сред хората. Да бъде отворен да научи нещо ново. Да поддържа позитивен фокуса си. Във времето, когато трябва да помисли върху нещо по-задълбочено, разбира се, да си даде време за отдих и почивка или да бъде след природата. Човек трябва да умее на планира и да организира времето си правилно, за да не излиза от ритъм. Да пие значително количество вода, да се храни добре, да доставя на тялото си енергията, която му е нужна. Да спи достатъчно и пълноценно.

В заключение

Всеки човек трябва да изгради ясна убеденост, че всичко, което желаем да постигнем, зависи от нашата вътрешна мотивация и искреност към самия себе си. Да осъзнае, че животът ни предоставя възможности и от нас зависи да приемем, че всичко е ресурс, и да направи усилия в тази посока.

Важно е да разберем, че животът по-скоро е договор със самия себе си, да поемем лична отговорност за това и да направим нещата да се случват по най-добрия начин.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара