Бракът Ви преживява своя апокалипсис. Не издържате повече в един дом с човека, когото Законът още счита за Ваш/а съпруг/а. Искате да прекратите този ад. Опитвате се да проведете някакъв разговор за развод с човека, когото вече ненавиждате. Безпокоите се за семейното жилище и издръжката, а въпросът за родителските права Ви изкарва от равновесие.  Спорът в съда Ви притеснява. Да разкажете на адвоката си всичко, довело до ада, наречен “дълбоко и непоправимо разстройство на брака”, Ви се струва кошмар, а още по-голям ужас е да чуете за този ад в съдебна зала.

Ще трябва да разкажете за изневерите на другия, но и за Вашата вина ще кажат. Чул/а сте и че дяловете на съпрузите се считат равни, при прекратяване на съпружеска имуществена общност след развода, но “след дъжд качулка”. Да знаехте преди за режима на разделност или за брачния договор поне. Но кой да мисли за това, бил/а сте влюбен/а, а и се заклехте във вечна вярност, докато смъртта Ви раздели. А  бабите и дядовците вече са Ви разделили и спорят за лични  отношения с внуците. Не искате съдията да решава вместо Вас. А безпокойството за травмите на децата  Ви е напълно основателно.

Прекратяването на брака с развод става само по съдебен ред, тоест необходимо е съдебно решение. Когато сключилите брак не са избрали режим на имуществени отношения – на разделност или договорен режим, с прекратяването на брака възниква и друг спорен въпрос – поделянето на общите вещи.

Съдебното решение не може да  удовлетворява и двете спорещи страни. Това означава, че противниците в съда стават врагове след приключване на делото, което  е особено голям проблем при разведени родители.

За разлика от съдебното спорно производство, в процедура по семейна медиация разделящите се  двойки с помощта на медиатора могат да постигнат взаимно изгодно решение по всички задължителни и съпътстващи развода въпроси и да прекратят брака си интелигентно чрез споразумение.  Процедурата е поверителна и се провежда в дискретна и неформална, предразполагаща обстановка. Медиаторът е длъжен да пази в тайна всичко, което му споделят страните. Освен бърза и евтина, медиацията при такива двойки е единствената възможност за спокоен диалог и разбирателство в бъдещите им отношения на щастливо разведени РОДИТЕЛИ.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара