Ето как са изглеждали плановете за строеж на метрополитен в София през 1973 година. Част от тях са осъществени около 40 години по-късно.

Преди 72 години, на 1 януари 1901 г., в София е бил пуснат в действие първият трамвай. Днес трамвайният транспорт в столицата обслужва средно по 1 035 000 пътници дневно по най-натоварените направления в града. Заедно с тролейбусите и автобусите ежедневно в София се превозват 2 048 000 пътници.

metro

С разрастването на града нарастват и пътуванията. Ежегодно се увеличават пешеходното движение, личните моторни средства, общественият транспорт, товарните и специалните превози. В същото време много от улиците в централните райони не променят ширината си. Свидетели сме на разрастващата се борба за улична площ между пешеходци и транспортни средства — все по-чести стават уличните задръствания.

Надеждата за изход от това тежко положение се отправя към обществения масов транспорт. И това е така за всички големи градове на планетата — световен проблем за периода 1970 – 1980 г.

Развитието на науката и техниката донася все повече нови ценности, които от една страна повишават жизнения стандарт на населението, а от друга предизвикват нови проблеми. Към тях не на последно място стоят шумозамърсяването и газоотравянето на атмосферата.

Изправени с лице към проблемите на нашия град, правейки точен анализ на състоянието на масовия транспорт, специалистите подчертават, че трамваят, с ограничената си превозна способност — до 16 000 пътници за 1 час в една посока, е изчерпал вече възможностите си. Той в никакъв случай не може да задоволи перспективните нужди на 1,5-милионна София.

3-1973-535x734Задачата може да се реши, като се изгради метрополитен в София. С това ще се гарантира необходимата превозна способност в перспектива – до 50 000 пътници в час; ще се освободи улична площ за нуждите на пешеходците и индивидуалния транспорт, ще се увеличи съобщителната скорост 3 лъти на 38 – 40 км/ч.; ще се създадат условия за спокойни пешеходни зони в централната градска част; ще се отговори на повика за хигиенизирането на жизнената среда. Целта е градът да подчини машината, а не обратно.

Замислената метро-схема съчетава отделни етапи. Те се състоят от следните експлоатационни участъци:

* ЖК „Модерно предградие“- Центъра – Подуене – Враждебна с отклонение от пл. „Ал. Невски“ до гара „Искър“- общо 26,2 км;

* Централна гара — Експер. ж. район, Централна гара—Илиенци с отклонение от надлеза „Надежда“ до Връбница — общо 17,0 км;

* Биологичен институт — ЖК „Младост“ и ЕЖР „Младост“ — общо 17,0 км;

* Княжево, „Опълченска“ — Централна гара — Подуене, Централна гара — гара Подуене — общо 15.6 км;

* „Боянски възход“ — „Толбухин“ — паметник Левски — Орландовци — общо 10,5 км;

* ЖК „Красно село“ — ЖК „Красна поляна“ — Захарна фабрика — Централна гара – общо 9,3 км;

* Руски паметник — „Толбухин“— общо 1,8 км;

Всичко: 97,4 км

В общата мрежа на транспорта участвуват също тролейбусите и автобусите. Трамваите постепенно се ликвидират.

Метрополитенът ще бъде от нов градски тип с дублирани маршрути и по определени участъци със самостоятелни трасета-пресечки на различни нива, тунелно минаване в централната градска част, а в незастроеиите периферийни райони — траншейно или естакадно минаване. Ширина на коловозите — 1435 мм — нормална. Подвижен състав — съветски модернизирани метро-вагони за 200 пътници в компо­зиции от 2 до 6 вагона, с постоянно токово задвижване и техническа скорост 110—120 км в час.

Станциите — снабдени със стълбища и ескалатори, ще имат 120-метрови перони. Те ще отразяват исто­рически събития от живота на района, който обслуж­ват. В тях ще има и павилиони, телефонни и вестни­карски будки и пр. Снабдени с видео, звуко и светло – сигнализация, радио и телефонни връзки, станциите ще бъдат архитектурно-художествено оформени и подходящо осветени.

Въпросът, който естествено вълнува всички ни, е кога и как ще се изгради софийското метро. Може би ще е възможно през 1981 г., когато ще чествуваме 1300-годишнината от основаването на нашата дър­жава, да бъде пуснат в движение първият експлоата­ционен участък ЖК „Модерно предградие“ — Центъра с дължина 10,5 км.

Не трябва да се забравя, че се касае за един особено важен обект — обект на поколенията. Той е свързан със сериозни капиталовложения, с преодоляване на тежки инженерно-геоложки и хидрогеоложки даде­ности на терена, с разкриване и опазване на археоло­гическите находки. Очаква се при разкопките среща с Некропола на римския средновековен и античен град. Ще трябва да се бди и за опазването на термално-минералните води — природното богатство на града.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара