Зачестяват емоционалните проблеми и тревожните разстройства при децата, както и при пациентите с аутизъм. Раната диагностика на психичните заболявания е много важна, за да бъде лечението по-ефективно и да има по-добра перспектива за развитието на детето с проблеми. Това казва в интервю за БТА психиатърът д-р Любляна Андреева. Тя е и специалист по детска психиатрия. Работи като началник отделение в Държавната психиатрична болница в Карлуково. Консултира деца в кабинета си в Плевен, а отскоро – и в Центъра за обществена подкрепа в Ловеч.

Според д-р Андреева част от превенцията и предотвратяването на по-сериозни проблеми е да се работи с децата и техните семейства навреме и с помощта на мултидисциплинарни екипи, които освен психиатри включват и психолози, социални работници, рехабилитатори. Така може да се направи цялостна оценка на психичното развитие и терапевтичните подходи.

Тя уточни, че има няколко възрастови критични периоди при децата.

В ранна възраст се диагностицират разстройствата в развитието, умствената изостаналост или разстройствата от аутистичния спектър. „Специалистите станаха по-компетентни, по-точно диагностицират състоянията, но се наблюдава и

увеличение на заболяванията от аутистичния спектър.

Засега все още не знаем точните причини за тях. При лечението на тези деца се изисква особен, специфичен подход. Там медикаментозната терапия е на втори план. Тя коригира само симптомите на агресия, автоагресия, но няма открит медикамент, който да лекува заболяването. По цял свят идеята е да обучаваме такива хора в умение да общуват, за да могат да имат своето място в общността“, казва д-р Андреева.

В училищна възраст характерни са тревожните разстройства, сред които сепарационните са на преден план. Характерни за възрастта са и хиперактивните разстройства.  „Те се проявяват в училище, когато има по-високи изисквания към тях, трудно им е да изпълняват поставените задачи, да се концентрират, да внимават, да работят в група. Тогава стават недисциплинирани, не спазват правилата и родителите се обръщат за помощ“, обясни детският психиатър. Според нея, когато едно дете нарушава правилата,

не може да се адаптира в детската градина,

бива импулсивно, агресивно – това е сигнал, че то има по-сериозен проблем и трябва да бъде диагностицирано.

Според специалиста важна е и училищната, и семейната среда за емоционалното развитие на детето. Стресът, разделените родители, насилието в семейството водят до сериозни проблеми в развитието на децата и тяхното емоционално състояние.

Рискът от тревожните разстройства е, че могат да се превърнат в депресивни. Тогава най-често е началото на психичните заболявания – психози, шизофрении,

суицидни опити при юношите.

„Децата са незрели психично, но са в процес на развитие, което е техният шанс. Те растат с всеки месец, запознават се с много неща, изискванията към тях се увеличават. Проблемите изглеждат големи, но след един месец, когато идват други проблеми, предходните отпадат. Това е шансът на тяхното развитие – тогава се оформя характерът“, смята д-р Андреева.

Според нея всеки период си има своите най-изявени заболявания и колкото по-рано се диагностицират, толкова по-добре. „Юношеството е много кризисен период. Казваме, че това е тройна криза – на авторитета, те се противопоставят,

социално и емоционално незрели са

и се получава противоречие, което води до бързи решения на крайностите“, добави д-р Андреева.

Тя каза още, че зависимостите при младите хора, които често отключват психични проблеми, се увеличава.

Според д-р Андреева лечението в България е съвременно – имаме достъп до медикаментите, до подходите и програмите, които се използват и в другите държави. Нашите деца се лекуват както и в чужбина. Но според нея в България има недостиг на детски психиатри.

Източник: БТА

Facebook Twitter Google+

0 Коментара