Нова година мина, но темата за новогодишните обещания още е валидна. Затова ми хрумва да споделя защо е важно децата да бъдат научени на основните правила на добрите обноски, и това е добро и смислено обещание, което да се включи в поредицата „тази година ще…“.

Неприятното и лошото поведение на едно дете вкъщи може да е досадно и дразнещо, но същото на обществени места може да бъде вредно за децата по редица причини. На първо място тези деца често израстват във възрастни, които не следват общоприетите норми и така да бъдат възприемани като неуважителни или груби, което може да навреди на репутацията им и на начина, по който другите ги възприемат. Това може да доведе до социална изолация още в детска възраст – децата, които се държат лошо на детската площадка, например, както и в детската градина или училище, могат да бъдат избягвани или изключени от игрите и заниманията на своите връстници, което

води до социална изолация.

Също така, децата, които се държат лошо и агресивно, могат да бъдат нагрубявани, дори наругани от връстниците си, а ако са особено провокативни – може да се стигне до физическа разправа. Всичко това в крайна сметка ще повлияе на самочувствието на тези деца, защото те ще се чувстват засрамени или виновни за поведението си.

Ето защо е важно е да учим децата си да бъдат вежливи и да се държат добре на публични места, не само за да избегнем негативните последици, но и за да насърчим положителните им взаимоотношения с околните. Трябва да имаме предвид, че когато обучаваме децата си на добри маниери и социални умения, трябва да бъдем особено внимателни и критични към собственото си поведение:

децата най-вече подражават и имитират,

а не изпълняват само заповеди, особено ако не виждат родителите да прилагат на практика това, което казват или „проповядват“.

Важно е да започнем да учим децата на добри маниери още от ранна възраст, тъй като това поставя основите на начина, по който те ще общуват с другите през целия си живот. Добрите маниери са съвкупност от поведение и нагласи, които показват уважение, доброта и внимание към другите. Ето някои основни правила за възпитание на децата, които можем както да обясним и да напомняме да се използват, така и самите ние да прилагаме:

 • 1. Да казваме „моля“ и „благодаря“, когато отправяме молби или получаваме нещо.
 • 2. Използването на обръщенията „господине“ и „госпожо“, когато се обръщаме към непознати възрастни.
 • 3. Изчакване на реда си за изказване и непрекъсване на другите.
 • 4. Задържане на вратите отворени за другите и да казваме – „заповядайте, след Вас“.
 • 5. Използване на вежлив тон на гласа, без да се крещи или отвръща на всяка дума.
 • 6. Прикриване на устата и носа при кихане или кашляне.
 • 7. Използване на подходящи маниери на масата, като например да не се говори с пълна уста, да се използват правилно приборите и т.н.
 • 8. Зачитане на личното пространство на другите.
 • 9. Показване на уважение към всички, независимо от пол и раса.
 • 10 Да се извиняваме, когато направим грешка или нараним нечии чувства.
 • 11. Да помагаме на другите, когато са в нужда.

Важно е да наблюдаваме собствените си маниери и да моделираме поведението си пред децата и постоянно да им показваме, а не само да казваме какво и как следва да бъде направено.

Насърчаването и похвалването на децата,

когато са любезни и използват добри маниери, също може да помогне да ги насърчим. Показването на подкрепа е важно, защото по този начин децата усещат признание за усилията си и доказателство, че се движат в правилната посока.

Също така е важно да научим децата да бъдат ясни и конкретни, когато се случи нещо, което  не е подходящо или когато се чувстват неудобно. Това може да им помогне да развият чувство за самоувереност и самоуважение, които са важни качества за изграждането както на добри маниери, така и за поставяне и отстояване на ясни граници.

Показването на някои основни правила може да бъде направено забавно. Например – показване как да се подреди масата, как се отварят и затварят вратите, как се приготвяме и се обличаме за важно събитие, дори как се държим в градския транспорт – във всяко ежедневно действие

може да има елемент на игра.

С по-големите деца може да се играе на ролеви игри, в които те да дават насоки и предположения как да се държим в даден сценарий.

Нека не забравяме, че добрите маниери не се практикуват само на определени публични места, а навсякъде: у дома, в училище, в кина, на детската площадка, когато сме на гости, когато сме в градския транспорт, дори в мола. Това помага на децата да разберат значението на добрите маниери в различни житейски ситуации и да знаят кое, къде и как трябва да бъде направено или казано.

От голяма важност е последователността – не може един ден да сме галантни, а на следващият абсолютни грубияни. Децата се нуждаят от постоянно напомняне и

затвърждаване на добрите примери.

Едно от важните неща, на които също така децата трябва да бъдат научени – особено ако вярваме, че е важно да се чувстват адекватно, когато пътуват извън граница и да бъдат истински граждани на света, е уважението на културните различия.

И за финал, ще използвам един любим цитат: „Добрите маниери ще отворят врати, които и най-доброто образование не може да отвори.“ Показването и приучаването на децата към правилата на добрите обноски е от съществено значение, за да им се помогне да станат всестранно развити и уважавани личности.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара