Вела Риндле е сертифициран ментор по програмата “Сигурно обучение за родители” (S.A.F.E.) на д-р Карл Хайнц Бриш и напълно вярва, че сигурната емоционална връзка между родители и деца е ключът към едно красиво детство и един пълноценен живот. Децата, изградили сигурна (надеждна, стабилна) връзка с родителите си, са по-добре социално и емоционално развити, са психически по-стабилни и имат предимство във всяко едно отношение. Д-р Бриш успява емпирично да докаже, че родители посещавали S.A.F.E. курс са по-чувствителни и по-емпатични към нуждите на детето си и реагират адекватно към тях. Тези родители са по-сигурни при общуване с детето си и успяват да изградят една сигурна емоционална връзка с него. Ето какво казва още Вела Риндле пред  Академия за родители.

connected-1327191_960_720

Децата, които са изградили емоционална привъзразност с родителите си са по-стабилни психически, по-емоционално компетентни и могат да се справят по-лесно с различни предизвикателства.

Какво представлява привързаността?

Привързаността е генетично заложена – на едно бебе дори дава възможност да оцелее. В стресови ситуации, ние възрастните имаме 2 начина на реакция – нападение или бягство, а децата търсят контакт с човек, към когото са привързани. За бебетата привързаността е фактор за оцеляване и осигурява развитието на едно дете – ако не е свързано със своите родители стабилно, то не може да се развива.

Това е емоционалната връзка, която изграждаме с един специфичен човек – тя може да е стабилна – черпим енергия и нивото на стрес намалява, или нестабилна.

Емоционалната връзка, която изграждаме с нашите родители служи като модел за връзките, които изграждаме на по-късен етап в живота си. Ако детето е изградило доверие към нас, то наблюдава всички хора с доверие. Тази връзка зависи единствено от това как родителите се държат с бебето.

Как се създава една сигурна емоционална връзка?

Чрез чувствителността към желанията и чувствата на детето и адекватна реакция към тях. Едно бебе не може да бъде разглезено – колкото повече отговаряте на нуждите и желанията му, толкова повече подкрепяте емоционалната свързаност с него.

Когато игнорираме чувствата, това не означава, че тях ги няма – те са там, а ние не помагаме на детето да се научи да се справя с тях. Трябва да запомним, че детето е малкото, а аз като родител съм голям, знаещ и можещ. Когато детето има нужда от помощ, а аз не мога да му я дам – значи аз имам нужда от помощ и трябва да се погрижа за потребностите си.

Насърчаване на сигурна привързаност:

  • Вербално
  • Зрителен контакт
  • Телесен контакт
  • Емоционално разположение

Какво дава?

Това е един защитен фактор за детето в трудни ситуации – децата, които са изградили стабилна връзка с родителите си се тръшкат по-малко, по-креативни са и по-лесно се справят с трудни ситуации.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара