Нов Национален оперативен план за противодействие на коронавируса представиха премиерът Кирил Петков и министрите Асена Сербезова и Николай Денков, предаде в. Сега. Планът предопределя действията, които ще се предприемат в рамките на очакваната нова вълна. Водещ ще е критерият за запълняемост на интензивните легла. В момента тя на национално ниво е около 60%. Съобразно тази запълняемост ще се предприемат четири типа мерки.

Снимка: Министерски съвет

Ще се преценява не за страната като цяло, нито по общини, а по региони. Страната ще бъде разделена на 6 региона, в която влизат по няколко географско близки административни области. За всяка от тях ще има различни мерки, съобразно запълняемостта на интензивните отделения. Процентът на запълняемост, съобразно хода на заразата, бе представен като етапи – първи етап с 50% запълняемост, втори с 60%, трети с 70% и четвърти с 80%. При последния четвърти етап

ще се стигне до затваряне на бизнеси,

молове, заведения, както и на училищата. При този вариант ще функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори и други.

Във втория етап учениците от 5 до 12 клас ще учат ротационно – през седмица. Тестването остава. Дори при финалния етап най-малките ученици от първи до четвърти може да остават в клас, ако в общината им заболяемостта е ниска и са налични легла за деца.

Районирането по клъстери 

ще бъде качено в интернет, като информацията ще се обновява, а и ще съдържа 3 или 5-дневна прогноза за хода на заразата – за да могат семействата и фирмите да планират действията си.

В момента повечето райони са в първи етап, тоест най-малко рисковия. Един обаче наближавал най-проблемният четвърти. На онлайн картата, която се виждаше в този момент, в тъмночервено бяха областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград – това е застрашеният към 13 януари клъстер.

В различните клъстери ще се предприемат различни ограничителни мерки, в зависимост от това на кой от четирите етапа се намират. Наред със съществуващите, Петков обяви и нова подкрепа за бизнеса. ”Тя се отнася само за напълно затворени микро и малки предприятия. В нея ще има 20 процента безвъзмездна помощ от средните нетни приходи от 2021 г. в размер до 100 000 лв. Ако вашият бизнес е затворен заради етап 4, държавата ще ви подпомогне за затворените дни”, заяви той.

Министрите обявиха, че

приоритет им е учениците да ходят на училище.

”Към затваряне на училищата и центровете за специална образователна подкрепа ще се преминава само в краен случай, а детските градини няма да бъдат затваряни изобщо”, заяви образователният министър Николай Денков. По думите му локалните мерки за дезинфекция и дистанция остават, променят се само нивата, с които ще се оценява риска в училище.

Ако се намираме в първия етап на плана – при 50% заети интензивни легла, училищата ще работят, като ще се засили контролът за носенето на маски, осигуряването на физическа дистанция, дезинфекцията, изискването за „зелен сертификат“ за учителите и тестването на учениците без „зелен сертификат“ веднъж седмично. Запазват се заниманията по интереси и груповите дейности, но без да се смесват ученици от различни паралелки.

Спират се организирани дейности с ученици,

като посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

При 60% запълнени интенизвни легла, заниманията по интереси ще спират, без тези в целодневната организация (т.е. в занималните), и то при условие, че не се смесват деца от различни паралелки. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично. Няма да се тестват притежателите на „зелен сертификат“, както и вече изследваните за редовните присъствени занятия в училище.

В третия етап – при 70% заети легла,

децата от 1 до 4 клас остават да учат присъствено,

а 5-12 клас минават в ротация, като половината от паралелките от 5 до 12 клас ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица. По възможност без ротация и с тестване или „зелен сертификат“ ще се учи в специалните училища и в центровете за специална образователна подкрепа.

Ако в дадена община или област

над 80% от интензивните легла са заети,

то учениците от 5-12 клас минават в дистанционно, а тези от 1 до 4 клас по възможност ще запазят присъствените си занятия. Ако се наложи – заболяемостта е висока и няма достатъчно специализирани легла за деца, те също ще учат от вкъщи, но за не повече от една седмица. Прави се и изключение – ако в дадено малко населено място заболяемостта е 2 пъти по-малка от областта и в него има достатъчно болнични легла, то тогава и учениците от 1-4 клас могат да останат в училище, дори областта да се намира в 4 етап от плана.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара