Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която се забранява влизането на граждани от трети страни в страната ни.  Тя влиза в сила на 20 март (от полунощ) и ще важи до 17 април включително. Забраната се отнася за всякакъв вид транспортни средства – въздушни, морски, железопътни и лични коли.

Остава в сила забраната за влизане на територията на България на лица, пристигащи от няколко рискови страни членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на България.

На гражданите от тези държави членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства се позволява транзитно преминаване през територията на Република България с цел да се завърнат в държавата, където живеят или пребивават.

Забраната не засяга граждани на държави членки на ЕС и страните от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства с изключение на горепосочените.

Новата забрана не обхваща здравни специалисти, здравни изследователи и специалисти по грижата за възрастни хора. Не се отнася и за транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост.

Изключение правят и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и лица, пътуващи по хуманитарни причини. Освен това ако са все пак граждани на трети страни и имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава членка на ЕС и преминават през България с цел да се завърнат в държава, в която живеят и пребивават, те няма да бъдат спирани.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара