Какво е автомагия? Как човек, без да знае кодовете за реализиране на дадено магическо действие, попада в ефирните магически програми? Какво представляват автосугестивните въздействия, кои са причините да ги стартираме и пораженията, които създават?

Това е тема, която обхваща огромна част от проблемите в нашия земен живот. Автомагиите се случват, когато под въздействието на силен и неконтролиран гняв, страх или прекомерни желания прекрачим границата на естествените ни страсти.

Тогава силата на енергийния поток, разгаряна от свърх желанието за отмъщение, от обида, от гордост, която провокира цял вулкан от много силни и изключително противоречиви чувства и съпътстващите ги действия,  препълва енергийно „чашата“ и  отваря ефира и се получава така наречената

автомагия.

Огромна част от магическите действия, които са причинени на човек, са чисти автомагии, но те почти не могат да се различат от причинените от други, тъй като са с еднаква енергия и и се вкарани в една и съща магическа програма.

Това отваря и големия въпрос – когато се разрушава (неутрализира) направено лошо магическо въздействие, с този процес маже ли да се освободим от програмите, който ние сами си създаваме? Огромен въпрос и естественият отговор е – не, не може, тъй като това са лични избори е те са свързани с еволюционните решения, който вземаме.

Ето как прекомерните страсти ни правят най-лошата услуга.

А с това отговаряме и на вечната мъдрост – който каквото сам си направи, никой не може да му причини. Това е големият отговор.

Освен че изгаряме от противоречиви страсти, постоянни безпокойства и какви ли не още чувства и с това си докарваме купища проблеми, невървеж, постоянна обърканост, болести и чисто емоционална слабост и неразположения, си плащаме и с кармични действия. Може би е важен оня принцип – преди да кажеш нещо или да вземеш крайни решения,

преброй до десет.

Автомагията е изключително силов процес, много трудно разрушим и създава линия на объркани мисловни процеси, който могат да променят живота ни за много години напред, тъй като енергийният фон, който се създава, е много нисък, уплашен, притеснителен, постоянно подозрителен. Така заради огромните изразени силни страсти човек заживява твърдо в тази енергия, тя обгръща аурата му и затова е толкова трудно разрушима.

За да се освободим от тези енергии, се изисква цялостно преосмисляне на живота и поведението ни – нещо твърде трудно. От практиката си мога да кажа, че поне 40-50% от хората, пострадали от магически действия, всъщност са си ги причинили сами и, както казахме, почти не е възможно разграничаването в енергиен план, но пък, ако решим да променим живота си и обследваме мислите си,

много лесно можем да разберем къде точно сме.

Разбира се, този анализ е хубаво да бъде направен съвсем безпристрастно. Тук трябва да уточним много важните ситуации – ако дълго време си позволим да останем в тези ниски полета, давайки правото ниските мисли да обсебят ежедневието ни, тогава задължително ще се стигне и до направени магии, тъй като ще заживеем в това енергийно поле и ще срещнем хората, на който е присъщо да се занимават с

поръчки на магически програми.

Това е изключително важно – от време на време да обследваме мислите си, за да сме наясно какъв енергиен фон ни обгръща. Много пъти са ме питали: А какво се изисква от мен при процеса на неутрализиране на направена магия? Отговорът ми е – стремеж към светли и спокойни мисли за продължително време, за да може да се утвърди един по-позитивен енергиен фон. Той винаги дава оптимизъм и вяра. И тъй като човекът е само мисъл и действията следват мисълта, както и защитата, това спомага за излизане от тези доста опасни проблеми.

Не веднъж е казано, че магията е много сериозно действие, но

автомагията всъщност е фатална.

Много пъти съм заставала пред проблема да кажа ли на човека, потърсил помощта ми, кой е причинителят на това действие? И, да, хората искат доказателства, разбираемо е, но не могат да разберат, че понякога отговорът ще ги срази за дълго и това ще отклони възможността да се отърват от самата магия, защото ще започне лавина от въпроси, съзнателни или подсъзнателни, и така центърът на проблема ще се измести в енергиен план от решението му към многобройни въпроси. И това ще играе лоша роля при излизането от самия проблем.

Изостря се чувството на гняв

и така се влиза в чисто енергийна война, никому ненужна, разбира се, но тя може да продължи дълго и в такъв случай често от огромната сила, изразена от пострадалия, се стига до тези автопроцеси. Това е обратният случай – първо е направена магия, а след това следва автомагия. Така човек без да иска и да знае, попада в ефирните програми на магията. Самата ефирна енергийна програма, която е направена услужливо, отваря врати с възможност и за тези автомагически действия и те обикновено са негативни.

Какво е сугестивно въздействие?

Говорила съм за принципа на подобието. Да се стремим да приличаме на другите, на успелите. Писах за огромния енергиен теч, който се получава в такива случаи и отслабването на личната сила и възможности в следствие на този избор.

Авотсугестивното мислене започва още от ранна детска възраст и продължава през целия съзнателен живот, в който човек не се стреми да чувства, да усеща себе си, желанията на душата си. Да усеща силата и знаците, който му предлага животът. Всички тези прекрасни чувства още в младостта се потискат под напора на:

„Какво ще кажат хората“

и докато си задаваме този въпрос и се стремим да угодим някому, животът неумолимо върти колелото си.

За автосугестията можем да говорим много, тъй като тя е истински океан в нашия живот. За манипулативното ни отношение към заобикалящия ни свят, което е чиста автосугестия, и в което, за да не сме сами, забъркваме и обкръжението си, и така се получават цели вериги от огромни несъответствени фантазии и се заличава възможността да се разбере къде беше мачтата ни, къде е знакът от небето и къде остана фантазията ни?

А каква е разликата между мечта и фантазия?

Предполагам, че голяма част от хората ще кажа че няма разлика, но тук е скрита цялата тайна на битието ни. Мечтанието ни е състоянието на връзката ни със самите нас, с духовете ни, и тихо нашепващият глас на Висшите сили: „Направи това и няма да сгрешиш“, „Внимавай с това“…  Мечтанието е чистият канал на връзката ни с Божествените полета. Това са най-вълшебните мигове в нашия твърдо материален свят.

Да чуеш. Да видиш. Да повярваш.

Божествената помощ е нашият изпита. Колко мажем да се доверим на нас самите, за да се доверим на Божествените сили. Това е мечтанието.

А какво се фантазиите? Всичко, свързано с утопични мисли, планове, споделените ни комплекси със самите нас и желанието ни да ни види света, да ни отрази – всичко това са само фантазии. И може би най-важното тук е потокът от мисли, който е с свързан с желанието да докажеш нещо някому, да покажеш кой си ти. Целият мисловен спектър в тази посока са фантазии, които в голямата си част остават неизпълнени, което не е важно, ако не ни срутва емоционално.

Или, ако обобщим, мечтанието е разговорът с духа ни с Висшите сили, а фантазиите са желанието на егото ни.

И така в потока на мисли се заличава мъдрият поглед докъде беше мечтата и откъде тръгна несъответствената фантазия. Това е играта с енергиите, която ние си играем точно като деца, без да се сетим, че енергиите не са шега и да подходим към тях с уважение и почит. Така се завъртва затвореният кръг на автосугестията, този капан, в който попадаме. Той е доста сложен и трудно можем да се освободим от него, а със силата на излъчената ни енергия можем да си причиним и автомагия.

Да, нашия свят щедро предлага всякакви фантастични вътрешни преживявания. Много пъти ми са ме питали: Докъде да мечтаем? Отговорът може би е само едни – до ежедневието и разграничаването на мечтите от фантазиите ни, защото с лека ръка можем да си причиним така наречения

обратен старт –

живот само в мечтите ни, без възможност за земна реализация. По този въпрос ще напиша в следващата статия, за да стане още по-ясно разграничението между мечтанието и фантазиите.

Какви са пораженията, който ние сами си създаваме с автосугестията? За да ги няма тези поражение, Висшите сили ни зоват към един процес, наречен „стълбата на мечтите“. Мечтайте на стъпала, казват те. Изпълнете една мечта и тогава посегнете към следващата, степенувайте, тъй като трудно е възможно да се прескачат енергийни нива, защото човек не е в състояние да ги понесе. Не че няма такива примери, но те са единици. Когато изпълните една мечта това ще ви направи по-силни, по-уверени и вярващи и тогава стъпете на другото стъпало с другата мечта и така по стъпалата напред ще достигнете до истинското мечтание.

Научете се да се уважавате и да се награждавате за успехите,

не бъдете винаги недоволни. Не се притеснявайте – това може би ще ви прозвучи като да изберете най-дългия път, привидно е така, но винаги се оказва че той е най-краткият. Така ще избягате от пораженията и постепенно от неувереността си, а с времето – и от неверието, и ще разберете, че най-бързо се стига до целта по уж най-дългия, който обаче е винаги спокоен и доста защитен. А когато сте защитени, спокойни и усмихнати, ще изживеете и радостта от победите – много и разнообразни.

Аз мога да ви предложа енергийна картина за сериозна защита. Подарете си я и няма да съжалявате. 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара