Ако сте родител на умен, но разсеян тийнейджър и се опитвате да му помогнете да порасне като самостоятелен и отговорен възрастен, това може да ви изглежда като безкрайна битка.

Umni no raaszseyani-2Често тийнейджърските години са най-проблемният период в отношенията деца–родители. В този етап от развитието си подрастващите обикновено са дезорганизирани, импулсивни, свръхемоционални и бунтарски настроени. Това в още по-голяма степен се отнася за онези тийнейджъри, на които им липсват изпълнителски умения.

Книгата „Умни, но разасеяни тийнейджъри“ от Д-р Пег Доусън, д-р Ричард Гуеър и Колин Гуеър предлага алтернатива на непрестанното надзираване, уговорки или неефективни наказания. Този позитивен наръчник за родителя предлага научно базирана програма, чрез която да помогнем на децата си да усвоят ключови умения, които не само ще им позволят успешно да преминат през трудните тийнейджърски години, но и ще им бъдат от полза през целия им живот.

xx

Често комуникацията родител–тийнейджър е трудна, въпреки че и двете страни искат едно и също: той да стане независим и успешно да се справя в живота. Но как да го постигнем?

Авторите на книгата са специалисти по клинична училищна психология с над 30-годишна практика. Освен че самите те са родители, през тях са минали много деца с подобни проблеми. Книгата дава отговори защо тийнейджърът в един момент изглежда толкова способен да се справи с всичко, а в следващия сякаш сам си пречи: не е заради недостатъчна интелигентност, нито от инат, нито се дължи само на характерното непостоянство на пубертета. Всичко става трудно и с огромни напъни, ако на детето му липсват така наречените изпълнителски умения – мозъчните функции и мисловни процеси, чрез които контролираме поведението си, залагаме и изпълняваме цели, намираме равновесие между претенциите и желанията, нуждите и задълженията си.

Girl, at table, having trouble studying

Трудностите при спазването на срокове, проблемите при писането на домашните, забравянето и неизпълнението на поетите ангажименти най-често са предизвикани от слабости в изпълнителските умения

Изпълнителски умения

Ръководството запознава с методи, за които е доказано, че изграждат тъкмо онези умения, които липсват на вашия тийнейджър в пълния си размер. Книгата предлага възможност да се запознаете по-отблизо с категорията, в която попада вашето дете по отношение на изпълнителските умения, а също и в коя категория попадате вие самите. Помощта за юношата ще е много по-ефективна, ако сте наясно доколко си „пасвате“ с него по отношение на тези умения. Включени са полезни съвети, както и стратегии да опознаете силните и слабите страни на вашето дете и собствените си, начина, по който общувате, и личностните особености, с които и двете страни участват в уравнението

1867440511

Специално внимание е отделено и на нещата, които юношите желаят и чрез които могат да бъдат мотивирани да практикуват тези изпълнителски умения – шофьорска книжка, телефон, кола, пари и т.н.

Предизвикателството на възрастта

и как да помогнем на тийнейджъра да израсне отговорен и самостоятелен възрастен?

Изправен срещу все по-големите си отговорности, неудържимия стремеж да стане независим и много по-голямото влияние от външния свят, вашият тийнейджър не може вече да разчита толкова много на вас за помощ. А и вие не можете да очаквате, че детето ще приема тази помощ в такива размери, толкова често или пък в толкова много области на живота си, колкото би ви се искало.

Юношите са тикани напред от силен стремеж да търсят нов житейски опит, да навлизат в по-интензивни социални и емоционални връзки и искат да поемат нови рискове. Макар наистина да е повод за притеснения, това търсене на независимост дава на тийнейджърите ежедневни възможности да използват своите изпълнителски умения. А на вас дава шанса да им помогнете да усъвършенстват тези умения. Но ако целта ви е юношата да си създаде изпълнителски умения и да стане независим, то вашата родителска роля трябва да е доста по-различна от досегашната. Отсега нататък задачата ви ще бъде не да „карате влака“, а по-скоро да се возите до машиниста и да се опитвате да му помагате. Оттук нататък резултати ще се постигат с преговори, компромиси и позитивна комуникация.

o-TEEN-HUGGING-PARENT-facebook

Вашата работа ще бъде да насърчавате юношата сам да си поставя цели и да ги постига – и да предлагате помощ.

Тази книга ви помага да намирате начини да помогнете на поотрасналия тийнейджър, без да влизате в безкрайни битки – по начин, който юношата да приеме помощта и все пак да не изгуби усещането, че сам определя посоката на живота си. В този процес не забравяйте винаги да си припомняте, че и вие, и тийнейджърът искате едно и също: той да стане независим и успешно да се справя сам в живота.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара