Българските ученици заемат последните места по четене, математика и науки в Европа според последния доклад на Европейската комисия. Броят на преждевременно напусналите училище намалява, но все пак остава висок. А  половината учители у нас са над 50 години, съобщи БНТ.

У нас реформи има – и то във всички степени на образованието – е заключението от доклада на Европейската комисия, но все пак резултатите ни отреждат последни места, и то по основни критерии.

Броят на преждевременно напускащите образованието на възраст от 18 до 24 години е намалял за пръв път от 2011 г. Въпреки това те са 12 на сто при 10 % средно за Евросъюза.

Когато влезем в клас – статистическата ситуация също не е добра. Цели 40 на сто от децата в България до 15 години имат проблеми с четенето при едва 20 % средно за съюза. Справянето им с математиката и науките е идентично.

През 2016 г. почти половината от преподавателите са били над 50 години, а 30 на сто – над 55 години. На практика това значи, че през следващите 10 години половината учители ще излязат в пенсия.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара