20 жени от село Пчела, община Елхово, пяха, наричаха и разказваха за традициите, обредите и ритуалите свързани с българското семейство.

Групата за изворен фолклор при Народно читалище „Христо Ботев 1935“ от селото с хилядолетна история, работи съвместно със студенти и докторанти от УниУБИТ по проект на Фонд „Научни изследвания“ с ръководител гл.ас.д-р Диана Стоянова от 2016 година.

Елхово е процъфтяващ и самобитен регион от векове, доказаха младите учени на семинар по повод приключването на проект „Съвременни подходи за дифузия на информация, знания и хипотези – иновативен модел за мотивация на постдокторанти, докторанти, млади учени и студенти“.

Младите учени показаха артефактите и нематериалното наследство, което усърдно са събрали на терен през последните години. Съвместно с уредниците на историческите и етнографските музеи от Ямбол и Елхово,  екипът на ВУЗ-а, известен с пиетета си към опазване на националните ценности и традиции, споделиха уникални данни от срещите си с хората от югоизточната част на страната, сбирките от фотоси, описи на ритуали и фолклорно наследство, специализиран сайт и електронна карта на потенциалните туристически забележителности в района.

Най-забележителни и символни за района са ритуали като Мединика, Бръснене на зет, Прибулване. Развитието и напредничавите нрави през вековете в тази забравена понастоящем географска локация се оказаха изненада и за най-запознатите с историята на региона.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара