Истанбулската конвенция, в чиято основа е защитата на жените от насилие, няма да влезе в сила в България. Според решение на Конституционния съд тя е в разрез с основния български закон, защото осигурява признаването на пол, различен от биологичния.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е първият всеобхватен международен договор, който има за цел да създаде стандарти за защита от насилие. Конвенцията включва конкретни разпоредби, които имат за цел насърчаване на равенството между половете и статуса на жените в обществото. Конвенцията разширява кръга на признаците за недопускане на дискриминация и предприема подход на основано на пола разбиране на насилието над жени и домашното насилие.

Според съдиите българската конституция изрично забранява дискриминацията, включително и на базата на пол.

Според годишния доклад на Българския хелзинкски комитет през 2017-та има постановени 29 осъдителни присъди за умишлени убийства на жени. Извършителите са основно мъже. В почти 40 % от случаите, жените са системно малтретирани, преди фаталния край. В много от случаите жените са търсили помощ. Подавали са сигнали в полиция и прокуратура, но без резултат.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара